Před téměř dvěma lety, v prosinci roku 2016, zemřel kamarád Romana Leszkowiata, pan Václav Čech. Dva roky usilovně Roman pracoval na tom, aby mohl ostatky svého kamaráda v urně uložit na sokolovský hřbitov, což se mu konečně podařilo. Na den svatého Václava uspořádal Roman Leszkowiat pietní vzpomínku na sokolovském hřbitově. Smuteční obřad vedl kazatel Martin Lindtner, který několika přítomným krátce představil život pana Václava Čecha. Připomněl například jeho návrat z vojny domů, kdy mu v tentýž den, kdy se vracel do civilu, při havárii na motorce zemřela maminka. Také se pastor zamyslel nad hodnotami pravého přátelství na základě příběhu v Bibli a zahrál dvě skladby na kytaru. Roman Leszkowiat děkuje všem za podporu a účast při dnešní vzpomínkové bohoslužbě.

Zamyšlení Martina Lindtnera: Pokud bychom sledovali téma přátelství v Bibli, určitě bychom narazili na příběh krále Davida a jeho věrného přítele Jonatána. Jonatán v Bibli ztělesňuje pravé hodnoty přátelství: nevyužívá svých výhod na úkor kamaráda, ale naopak ho podporuje na jeho životní cestě, přeje mu jeho úspěchy, je ochoten vzdát se toho nejlepšího ve prospěch svého přítele, chrání ho před zlem, byť zlo v Davidově životě představuje Jonatánův vlastní otec. Samotné jméno Davidova přítele Jonatána vyjadřuje možná tu nejdůležitější myšlenku, kterou bych rád dnes zdůraznil. Jméno Jonatán znamená Hospodin daroval.
Hospodin daroval věrného přítele králi Davidovi. Hospodin daroval věrného přítele i Romanu Leszkowiatovi. A za toto přátelství, které bylo darem Božím v životě Romanově, chceme dnes Pánu Bohu poděkovat.

Dřív než poděkujeme, mi dovolte říci ještě jedno. Přátelství, které prožil David a Jonatán…přátelství, které prožil Roman s panem Čechem, mají mnoho společného. Nezapomenutelný čas spolu strávený, pomoc a podporu, ale nakonec i to, že smrt těmto přátelstvím postavila hranici. Obě tato přátelství spojuje však ještě jedno: obě jsou jakousi ochutnávkou přátelství, které nabízí Pán Bůh člověku. Vždyť Bůh sám v Bibli označí několik lidí za své přátele: Abrahama, Mojžíše, Lazara z Nového zákona, aby nakonec Bůh vtělený do našeho lidství, Ježíš KRISTUS, pozval k tomu nejhlubšímu přátelství každého člověka slovy z Janova evangelia (15,15): Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.