V pátek 28.9. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Na základě novozákonní knihy Skutky apoštolů bude tématem „Cesta apoštola Pavla do Říma“. Co nám starověký text vzkazuje, když popisuje Pavlovo mimořádné chování při bouři a troskotání lodi? Všichni jsou srdečně zváni!