Zaplněný evangelický kostelík v Horním Slavkově zažil v neděli 19.8.2018 další misijní romskou bohoslužbu sokolovského sboru adventistů. Vedl ji Luboš Olah, který také doprovodil romské duchovní písně na kytaru, zazpíval a vyprávěl svou životní zkušenost s modlitbou. Přítomní se s Tomášem Kábrtem společně zamýšleli nad splněnými tisíciletými proroctvími v Bibli a věrohodností zbývajících biblicých předpovědí o druhém příchodu Krista jako Pána nebe a země. Hana Kábrtová promluvila k zúčastněným na téma z Žalmu 34 „Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý“: Náš Bůh nikoho nepokouší ke zlému, v ničem a za ničím, co je v našem životě zlé, není. Naopak nás vyzývá, abychom my vyzkoušeli Jeho a poznali tak, že je k nám jen dobrý – věrný a milostivý. Po bohoslužbě spolu lidé poseděli a dělili se o svou radost z poznání Boha u prostřeného stolu.
slavkovLubošslavkov3slavkov6slavkov2slavkov5slavkov4slavkov7