181Spolek Pohlazení finančně podporuje děti v mimoškolní zájmové činnosti. Snaží se je motivovat k tomu, aby rozvíjely svoje zájmy a smysluplně trávily svůj volný čas. Ne vždy se daří dětem kroužek, který si vyberou, pravidelně a celý rok navštěvovat.  Pohlazení tak ocenilo dva žáky, kteří právě toto dokázali. Celý rok se trpělivě a s nadšením věnovali kroužku, který si sami zvolili. Mathias Horváth trénuje s fotbalisty a chce i v dalším školním roce pokračovat  a Štefany Ferková se naučila plavat a zachraňovat tonoucí. Čemu se bude věnovat od září, ještě neví. Obě děti spolek Pohlazení ocenil drobnými dárky. Na činnost Pohlazení letos nejvíce finančně přispěly spolek ASI-CS, nadace ČEZ a České sdružení církve adventistů.