37227483_1995788790456017_8971578917701812224_nPřijeli jsme, vybalili kufry a batohy a hned druhý den jsme byli otroci ve Star Wars – Hvězdných válkách. Tak jsme nosili kýble kamení nahoru. K jídlu jsme měli chleba a čočku. Zato otrokáři měli daleko lepší jídlo. Tak já jsem hrál po cestě dobrého otroka, který dával otrokářům dary. Potom následovalo vysvobození z otroctví, museli jsme udělat každý tým kosmické kluzáky z papíru, aby to mohly řídit dvě až čtyři osoby. Nejdříve vedoucí, když jsme je měli už hotové, tak si je prohlíželi, které jsou nejkrásnější. Museli jsme popisovat, co umí, jak jsou rychlé, jakou mají zvláštnost a říct jejich jméno. 

Potom jsme s nimi běželi 30 koleček kolem tábora. Tak jsme byli osvobozeni a ty náramky otrokářské jsme házeli na otrokáře. Potom z nás udělali padawany, to jsou učedníci rytířů řádu Jedi. Bylo to v noci a cesta k jediům byla osvětlena svítícími tyčinkami. Na konci té cesty byla deka a na té dece byly přichyceny taky svítící tyčky. Vešlo se dovnitř a byli tam jediové v sutanách, kteří rozsvítili své meče. Jeden z nich vyšel, to byl vůdce, a já jsem se stal jeho padawanem, a tak začal výcvik padawanů na jedie. Výcvik šel dál. Dostal jsem hodiny na hraní, protože nefungovaly, a dostali jsme zadarmo pro tábor nové. Byli jsme nakoupit do kuchyně a já jsem si koupil vajíčko, které jsem si ani neměl koupit. V něm byl skládací dinosaurus, na kterém se mi rozbila noha a už to nešlo spravit, tak jsem to po táboře vyhodil.

Potom jsem byl s dvěma malými holkami a s tetou Věrkou v Konstantinových Lázních na terase v cukrárně . Holky si daly palačinky a já jogurt, který se jmenoval, myslím, Tvarohová zahrada. Pak byly 4 workshopy a mohli jsme si vybrat jen 3. Tři lidi, kteří měli nás něco přiučit. Já jsem si vybral vyplétání obrázku v tématu Star Wars, boj s tyčí a psychologii – povídání k tématu láska a pocity. V noci přišla přepadovka a vzali R2D2 coby vysavač. Ráno se zjistilo, že to byl Darth Vader a jeho sluhové. S celým táborem jsme šli na zmrzlinu.

Dostal jsem svítilnu, která původně měla jít na smetiště, ale já jsem se jí ujal. Vylil jsem na smetišti olej a vzal si ji do doupěte na lektvary. Dvakrát mně někdo přehazoval mé ostrovy v potoce a byl jsem dvakrát naštvaný. Nejvíc, jestli to udělala Linduška nebo Rozárka s tím jedním klukem.

Potom bylo ukončení tábora. Dostali jsme světelné meče, hlavu kovovou mistra Yody. Mohli jsme si vybrat sladkost a nějakou věc. Z věcí jsem si vybral lego mistr Yoda a sladkost mačkací přesnídávku.

Když většina odjela, tak mi dali kýbl s hlavou stoutůpra a hlavu antidytů, udělaného z kartonu, kterého jsem si dal na světlo.      Michal Tůma