sokolovbohoslužbaDvě krásné romské bohoslužby se konaly o víkendu 14. a 15. července. První byla pravidelná v Sokolově v modlitebně adventistů na Šenvertu a druhá v evangelickém kostelíku v Horním Slavkově, která se zde koná jednou za měsíc. Ve Slavkově se setkal kazatel Bohuslav Zámečník s věřícími, kteří do stejného kostelíku chodili na bohoslužby organizované s jeho pomocí kolegou kazatelem Jozefem Bajuszem před téměř čtyřiceti lety.  Bohoslužby se zúčastnila také pětaosmdesátiletá Marienka Blaščáková ze Sokolova, další pamětnice bohoslužeb J. Bajusze. Setkala se zde s mnohými přáteli. Bohuslav Zámečník přítomným připomněl zážitek s Marienkou, který před pěti lety napsal pro sborový časopis Pěkná vyhlídka. Níže je pro připomenutí a zde fotky a videa z celého víkendu: Romské bohoslužby v Sokolově a ve Slavkově  

Vzpomínka kazatele Bohuslava Zámečníka

SlavkovBylo to někdy v osmdesátých letech minulého století, kdy jsme s kazatelem J. Bajuszem jezdili do Horního Slavkova na biblické hodiny do zajímavého prostředí mezi Romy. Každé takové setkání přinášelo vždycky nová překvapení. Pohoštěním počínaje a zpěvem konče. Když odmyslím všechny ty okolní vlivy, tak si myslím, že to bylo takové zasévání semena, kterému dává vzklíčit jen Boží moc. Ale na všechna ta setkání vzpomínám rád. Došlo to až tak daleko, že se vyřídilo u okresního církevního tajemníka povolení k veřejnému shromáždění. Setkání se uskutečnilo v pronajatém kostelíku Českobratrské církve evangelické. Ze Sokolova jsme přivezli varhany, zesilovač, mikrofony a další hudební nástroje. Od rána bylo plno. Odpolední program byl plný písní a my jsme viděli, jak to s těmi romskými dětmi hýbe. Po ukončení programu přišly děti, že by chtěly zazpívat do mikrofonu. Očekávali jsme, co si pro nás „připravily“. Jaké bylo naše překvapení, když začaly zpívat „Má Pán Ježíš má mne rád“. Potom ještě přidaly „Pán Bůh je láska“ a myslím, že ještě „Krásná vlast“. Všichni jsme se divili, kde se to naučily. Byli jsme překvapeni, když jsme se dověděli, že je to naučila Marienka.