loďTématem víkendu mladých lidí na druhém setkání s názvem Změň svět byly Válka a mír. Uskutečnilo se tentokrát na přehradě Jesenice a jeho atmosféra byla vskutku letní. V pátek po příjezdu a ubytování se někteří seznámili s vodou jesenické přehrady při koupání, následovala večeře a odjezd k nedalekému památníku americkým vojákům 1. pěší divize Armády Spojených států amerických, která bývá nazývána podle svého znaku jako „Velká červená jednička“. Zúčastnění se tu zamýšleli nad tím, proč mladí lidé před téměř osmdesáti lety putovali přes oceán a položili své životy v Evropě i v našem kraji, abychom my mohli žít v míru a svobodě.

sebeobranačervená jedničkaVečer přítomní zhlédli v chebském křesťanském centru Vinice válečný americký film Samuel Fullera „Velká červená jednička“, který sám bojoval jako člen této jednotky ve Francii, Německu a Československu ve druhé světové válce. V sobotu dopoledne se mladí učili pod vedením bývalého policisty Jana Sebjána sebeobraně a diskutovali o násilí v životě jednotlivce a společnosti i o příčinách sporů mezi lidmi i válek mezi národy. A o vděčnosti za kadý den v pokoji a v míru.

pan HlaváčekPrávě takový byl další program. Po obědě bylo koupání a projížďka na loďkách, večer se pak všichni pobavili v chebském podhradí na divadelní přehlídce „Letní bláznění“, zhlédli předstvení pod širým nebem „Běžkařská odysea“ souboru „Bratři v Tricku“, v cirkusovém šapitó „Vzdušný večer v oblacích“ složený z půvabných čísel vzdušné akrobacie plné vzpomínek, snů, pochyb a pod hradbami vystoupení s ohni „Shamaniac“. V neděli hrázný přehrady Jesenice pan Stanislav Hlaváček provedl mladé podzemními technickými prostorami hráze včetně komory na dne v hloubce 16 metrů, unikátní vodní elektrárnou a uvedl mnoho zajímavostí o historii, technických parametrech a provozu přehrady.

Všechny fotky z víkendu jsou zde: ZMĚŇ SVĚT