IMG_1038Krásný víkend v Lokti prožila stovka účastníků dalšího ročníku oblastní skautské hry Pečeť, který se jmenoval „Cesta krále“.  Tématem bylo dětství a další život krále Karla IV., jehož vzpomínky, výroky a činy provázely účastníky při poznávání města, hradu a okolí, při hrách a soutěžích, promítání filmu, písních a besedách, FOTKY Z LOKETSKÉ PEČETI

Děti se svými oddílovými vedoucími se sjely z celých  západních Čech do místní základní školy už v pátek 13. dubna. Po přivítání se ještě večer konala prohlídka města s výkladem jednoho z organizátorů akce Tomáše Kábrta ze Sokolova. V sobotu dopoledne se v proslulém loketském amfiteátru hrálo, zpívalo a vyprávělo o Pánu Bohu i s Pánem Bohem při bohoslužbě pod širým nebem. Za dětmi přijel také Radek Jonczy z Prahy, který se doprovázel na kytaru a plyšovou loutkou ptáka Pepeho. Děti se dozvěděly, jaké ctnosti má mít správný král, a ve scénkách je ztvárnily. Ostatní hádali, o jakou vlastnost se jedná. Odpoledne začala samotná hra. IMG_1030Děti se rozdělily do devíti skupin, každé skupině byl přidělen vedoucí a jednotlivé skupiny se po zahájení rozešly s mapou všech stanovišť na IMG_1100různá místa, která hledaly a kde plnily úkoly. Stanovišť bylo celkem jedenáct. Děti bojovaly „na koních“, byly zkoušeny z historie, znalosti peněz, cizích jazyků, astronomie, etikety a stolování, architektury, přírody a dalších královských znalostí a dovedností. Za správné odpovědi byly odměněny dukáty, které si ukládaly do měšce, a podle jejich počtu byl nakonec stanoven vítěz soutěže. Do bodování přispěly také dukáty za fotosoutěž či bonusové hledání některých obrazů, kamenů – karlovarských dvojčat, sochy zvířete apod.

Po skončení „Cesty krále“ čekal na děti v požární zbrojnici ohníček s možností podělit se o zážitky ze hry a opéct si párek k večeři. Sobotní program ohníčkem ale neskončil, děti se přesunuly do místní knihovny, kde je srdečně přivítal pan knihovník Vladimír Kalný a promítl jim zajímavý film o dětství a dalším životě Karla IV.

Prohlídka loketského hradu se uskutečnila v neděli dopoledne. Výklad k životě na hradu měl opět Tomáš Kábrt a také Roman Musich. Děti mohly ještě ke svým dukátům přidat do měšce další, pokud dávaly dobrý pozor a uměly po skončení prohlídky správně odpovědět na pět otázek. Na nádvoří hradu zúčastněné oddíly dostaly pamětní listy (na fotce vlevo nahoře), které vyrobil Bohuslav Zámečník . Na základní škole se nakonec konalo vyhodnocení soutěže od devátého až po první místo. Drobné ceny, spoustu sladkostí a pěknou brožurku Letem Karlovým světem obdrželi úplně všichni účastníci, větší ceny pak děti na třetím, druhém a prvním místě. Ze sokolovského oddílu Agara byli ve skupině vítězů dva zástupci, Daniel Pilar a David Nguyen (na fotce vlevo dole).

Díky všem organizátorům, vedoucím skupin, lidem na stanovištích, kuchařkám, mladým pomocníkům, doprovázejícím, školníkovi a vedení školy, kteří umožnili na celé tři dny levné zázemí dětem i dospělým, loketským dobrovolným hasičům, městské knihovně i vedení hradu za slevu na vstupném a velkou vstřícnost. Největší poděkování ale patří Pánu Bohu, protože všechny chránil, nikomu se nic špatného nepřihodilo a po celou dobu svítilo sluníčko.

Po společném úklidu se všichni rozjeli zase do svých domovů.

Zde jsou videa: Hymna Pathfinderu, Bůh je s námi, Tobě patří chvála, Rozcvička, Rozcvička, Mathias s Adriankou, Monika s Anetkou, Děvčata, Anička s Adriankou, Ráno, celý den, Hymna Pathfinderu pod hrademHaleluja, Spravedlnost, Štědrost, Romská píseň, Boj na koních, O Karlu IV., Boj na koních2, Vojtík s Kubíkem, Kubík s Vojtíkem, Vítězné družstvo

Mapa