TomášDvě desítky lidí se sešly v neděli 18. února v evangelickém kostelíku v Horním Slavkově na romské bohoslužbě. Z Božího slova kázal Tomáš Kábrt na text z Janova evangelia 13, 34-35 o lásce (na fotce vpravo). Přítomný kazatel Bohuslav Zámečník zavzpomínal na dobu před 40 lety, kdy společně s Jozefem Bajuszem, tehdejším sokolovským kazatelem, navštěvovali v Horním Slavkově rodinu Růženy Ferkové, kde se ke společným modlitbám scházelo okolo deseti lidí. Rodina Růženy Ferkové také navštěvovala sobotní bohoslužby v sokolovském sboru adventistů. V evangelickém kostelíku se dokonce již koncem sedmdesátých let 20. století uskutečnila romská bohoslužba. Účast byla tehdy veliká, lidé se tlačili i na chodbě.

Mluvené slovo na nedělní bohoslužbě střídala řada romských i českých duchovních písní v doprovodu nevidomého sokolovského klávesisty  Janka Šintaje a Bohuslava Zámečníka na kytaru, vyprávění zkušeností a společně modlitby za potřeby přítomných. Díky B. Zámečníkovi za ochotu několik hodin před zahájením bohoslužby v kostele topit ve velkých kamnech a také sokolovským děvčatům, Nikole a Vanese Berkiovým, Aničce a Marušce Bílým a Markétě Pazdernaté, které krásně přítomným zazpívaly. Po bohoslužbě zůstali ještě přítomní u společného prostřeného stolu, vyprávěli si a naplánovali další romskou bohoslužbu ve Slavkově na 18. března. Slavkovská setkání budou vždy třetí neděli v měsíci od 16 hodin.    

JankoSlavkovSlavkov2děvčata