Spolek Pohlazení děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 22. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2017 patří Církev adventistů sedmého dne. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale děti se také aktivně zúčastňovaly odpoledních bohoslužeb ve sboru adventistů v Sokolově. Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci se sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.