Smyrna2Druhý dopis z novozákonní knihy Zjevení Janovo představil a uvedl jeho význam v současnosti pro lidi, kteří důvěřují Bohu, v pondělí večer návštěvníkům přednášky kazatel Bohuslav Zámečník. Jednalo se o dopis do Smyrny ve druhé kapitole: Andělu církve ve Smyrně piš: Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: „Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Neboj se toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel má některé z vás uvrhnout do vězení, abyste prošli zkouškou, a budete mít soužení po deset dní. Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.“ Třetí dopis do Pergama čeká zájemce 16. ledna od 18 hodin. Dopisem a jeho významem pro dnešního člověka s podtitulkem „Obrať se…“ je provede kazatel Martin Lindtner.