faraV sokolovském sboru se sejdou v neděli 14. ledna od 15 hodin členové a přátelé Boží církve na Sokolovsku při Aliančním týdnu modliteb (ATM), který se letos koná od 7. do 14. ledna na téma „obnova církve“ při čtení biblické knihy Zjevení Janovo. Hlavním řečníkem bude kazatel církve adventistů v důchodu a bývalý ředitel Teologického semináře Miloslav Žalud. Všichni jsou srdečně zváni! Letošní modlitební průvodce začíná citátem: „Církev se musí neustále budovat. A bude vždy chátrat a vždy se znovu obnovovat.“ (T.S. Eliot, Skála) a úvodním slovem tajemníka České evangelikální aliance (ČEA) Jiřího Ungera s názvem: „Pokud se neměníme, přestaneme být tím, kým jsme“. Zde je celý průvodce aliancni-tyden-modliteb-2018 a zde krátký úryvek z úvodního slova:

„Jako podklad modliteb ATM 2018 jsme vybrali texty z prvních 3 kapitol knihy Zjevení. V dnešní době je víra nadmíru individualizovaná, ale v těchto textech se Bůh obrací na celá společenství sborů v jejich konkrétní situaci, ale vždy také k dalším sborům té doby nebo v budoucnosti, jak naznačují dovětky „Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“ Bůh povzbuzuje i napomíná celá společenství a vyzývá je k proměně. Čteme zde dopisy církvím, které jsou věrné i pronásledované, morálně narušené i církve kompromisů, církve vlažné i mrtvé, aniž by si toho byly vědomy. Jsou nám podobné i nepodobné. Co by ale obsahovaly Boží dopisy našim sborům a farnostem? Máme odvahu se za takový dopis modlit a konat podle něj? Ecclesia reformata, semper reformanda, secundum verbum dei – církev obnovená a stále ochotná k obnově podle Slova Božího. Není lepší oslavy Reformace, než je modlitební a praktický zápas o obnovu našich církvi? Tak jistě bude Kristus oslaven.“

Součástí ATM je také sbírka. Tentokrát bude její výtěžek na potřebu rozšíření projektu Cesta obnovy (který je zaměřen na oblast obnovy sborů) i do dalších denominací, které o ni projeví zájem. V současné době tento projekt běží jako pilotní ve sborech Církve bratrské, ale ČEA by ráda poskytla tento zdroj i dalším denominacím a sborům, a výtěžek této sbírky bude věnován právě na tento účel a podporu vedoucích, kteří by chtěli tento nástroj používat.

Své dary na tento účel je možné zasílat s variabilním symbolem 2118 na účet ČEA – č.ú. 13808359/2010.