lidé bez domova

Obdarovat sociálně slabé lidi je o letošních vánočních svátcích možné na katolické faře. V sobotu 23. prosince od 14 hodin se zde koná posezení s malým občerstvením a nadílkou pro chudé. Je možnost tuto akci do středy 20. prosince podpořit a přinést na faru ŘKC v ulici J. K. Tyla různé dary dle uvážení dárců. Díky všem za štědrost, laskavost a soucit.