Eva a Dušan FerkoviOpět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18, 19 a 20

Nově pokřtěná členka sokolovského sboru a od neděle 24. září také vdaná Eva Ferková zve společně s manželem Dušanem v úterý 3.10. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, v Novém Sedle, Příčná 485.  Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých. Společně se bude číst starozákonní kniha Genesis (1. kniha Mojžíšova).