V pátek 6.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA SLOVA. Zvláštní místo v Bibli mají výroky zvlášť označené jako slovo Hospodinovo. Všichni jsou srdečně zváni!