bohoslužbaV sobotu 2.9. se koná pravidelná společná bohoslužba účastníků dopolední i odpolední bohoslužby sokolovského sboru Církve adventistů sedmého dne. Vždy první sobotu v měsíci se sejdou na bohoslužbě účastníci dopoledních i dopoledních bohoslužeb, aby společně písněmi i v modlitbách chválili Pána Boha, přemýšleli na předem dané téma z Bible v tzv. sobotní škole, tentokrát na téma dvě smlouvy, povyprávěli si příběhy ze života s Pánem Bohem a vyslechli si kázání z Božího slova. První zářijovou sobotu bude kázat kazatel Martin Lindtner.  Zvláštní program je připraven i pro děti, který si na tuto sobotu připravila Heda Bauerová. Po bohoslužbě je vždy připraveno pohoštění. Bohoslužba začíná v 9.30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!