oceneni-na-radniciMěsto Sokolov prosí o pomoc při vytipování žáků, kteří by si zasloužili uznání formou poděkování vedením města Sokolov. Mělo by se jednat o děti, které neměly snadný start do života, a přesto se se svým osudem vypořádávají. Vedení města Sokolova by se s těmito žáky rádo setkalo a vyjádřilo jim svůj obdiv. Děti nemusí být přímo ze Sokolova, stačí, když navštěvují sokolovskou školu nebo jsou nějakým jiným způsobem spjaty se Sokolovem. Pokud o někom takovém víte, pošlete prosím do 31. srpna své doporučení se jménem žáka včetně kontaktních údajů a stručnou charakteristikou jeho životního příběhu na email andrea.skivrova@mu-sokolov.cz. Foto z loňska, kdy byli na žádost spolku Pohlazení oceněni spolužáci Jany Golkovské. Psali jí povzbudivé a laskavé dopisy, kreslili obrázky, když byla v nemocnici v ohrožení života po úrazu elektrickým proudem.