K Božímu lidu se v sobotu 19. srpna veřejně připojila při slavnosti svatého křtu Hanka Poláková z Kynšperka nad Ohří. Hanku křtil kazatel sokolovského sboru Martin Lindtner. Křtu se zúčastnili věřící z celého kraje a také Hanky maminka s babičkou. Do společenství sboru Církve adventistů sedmého dne v Sokolově bude přivítána v sobotu 26. srpna při dopolední bohoslužbě. KŘEST Hanky Polákové – fotky
křestkřest2křest3křest4