V úterý 11.7. od 18.00 hodin se koná modlitební setkání se studiem Bible doma u Jiřího Bauera v Dolním Rychnově, U Hřiště 465. Zváni jsou všichni, kdo chtějí poznávat Pána Boha a Jeho vůli.