Apoštol Petr se zmiňuje o textech apoštola Pavla, že jsou často složité a nesnadné k pochopení. Proč nepsal Pavel srozumitelněji? Jak číst dnes tyto texty, aby je čtenář 21. století nepochopil nesprávně? Komu a odkud psal Pavel tento dopis? Co měl na mysli Pavel, když hovoří o „jiném“ evangeliu? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 8.7. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.