Spolek Pohlazení děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 21. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2016 patří Město Sokolov, Církev adventistů sedmého dne, spolek adventistů – podnikatelů ASI-CS. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale také je letos hodně podpořili ve škole (vybavení, kroužky apod.). Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci ze sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.