sborSokolovský sbor adventistů se pravidelně schází každou sobotu ke dvěma bohoslužbám. Dopoledne začíná v 9.30 hodin, odpoledne ve 14 hodin. Výjimkou jsou společné Večeře Páně jednou za tři měsíce a každá první sobota v měsíci, kdy se koná pouze jedna společná bohoslužba od 9.30 hodin.

V sobotu 4. února se tedy nekoná odpolední bohoslužba, ale jenom jedna společná bohoslužba od 9.30 hodin. Kázat bude pedagog Ladislav Landsfeld z Karlových Varů.