verka-miluska-a-maruskaSociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným, který se uskutečňuje v sokolovském sboru již dva roky, se již potřetí přihlásí o grant Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne.  Církev v říjnu vyhlásila výzvu k podání žádostí o grant na rok 2017, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami, ve sborech církve adventistů a v místech, kde církev a její členové půsoverka-s-misoubí. Celková částka uvolněná pro rok 2017 je 800 000 korun. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi. Zejména sbory a organizace při církvi adventistů v Čechách jsou pozvány rozvinout svou sociální, diakonickou a pastorační činnost, která je nesena křesťanskými hodnotami a respektuje duchovní oblast života člověka.

V sociálním projektu Tabita v současné době působí deset lidí. O šest potřebných lidí, čtyři seniory a dvě osoby s postižením, se starají společně s koordinátorkou projektu Hanou Kábrtovou tři ženy. Pravidelně je navštěvují v jejich domovech a uskutečňují jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Církev přispěla na projekt v roce 2016 částkou 110 tisíc korun. 

V roce 2017 budou podpořeny projekty zaměřené na:

  1. Podporu seniorů a osob s postižením, jejich aktivizaci a vzdělávání. Na dobrovolnickou činnost ve prospěch seniorů a osob s postižením vedoucí ke zkvalitnění jejich životů.
  2. Na rozjezd nových a začínajících veřejně prospěšných projektů.
  3. Na podporu vzdělávání těch, kteří chtějí rozvinout své dovednosti a znalosti s cílem zapojit se do sociálních aktivit církve (např. tlumočení neslyšícím, vedení dobrovolnických center ADRA, doprovázení umírajících a pozůstalých…).

Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 9. 11. 2016. Více informací včetně přihlášek, povinných příloh, metodiky je na webových stránkách ceskesdruzeni.cz. Informace, konzultace a pomoc s tvorbou projektu a vyplněním žádosti o grant poskytuje
Mgr. Daniel Hrdinka, tel. 776 085 654, e-mail: socialnisluzba@ceskesdruzeni.cz.

Ve stejné době je možné také požádat o finance v grantovém řízení města Sokolova. Lhůta pro podání žádostí o příspěvek na celoroční činnost roku 2017 a o příspěvek na jednotlivou akci konanou v prvním čtvrtletí roku 2017 začíná běžet 17. 10. 2016 a končí dnem 15. 11. 2016. Sociální projekt sokolovského sboru mohl být v roce 2016 realizován i díky finanční podpoře města Sokolova, které přispělo na projekt částkou 50 tisíc korun.