DSCN4714DSCN4721V pondělí 6. června se na loketském hřbitově rozloučili pozůstalí s Arnoštem (Ernestem) Biharym, který zemřel náhle 1. června. Pohřbu se zúčastnily desítky lidí, rodina, přátelé. Ernestovi kromě reprodukované hudby zahráli a zazpívali také členové církve adventistů ze Sokolova a Karlových Varů píseň „Až zajde slunce…“. Na Ernesta Biharyho zavzpomínal ve smuteční řeči kazatel Martin Lindtner, který zároveň povzbudil přítomné nadějí na opětovné setkání v Božím království:

Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,

arnostdovolte, abych společně s Vámi zavzpomínal na život Vašeho drahého zesnulého pana Arnošta Biharyho. A možná více než na nějaké zásadní události jeho života, chceme vzpomínat spíše na to, jaký byl jako člověk.

Narodil se téměř před šedesáti lety 20. června roku 1956. Ve svých dvaceti letech se oženil s manželkou Věrou. Letos v červnu by tak oslavili čtyřicet let společného života. Vytvořili spolu harmonický domov pro své tři děti Arnošta, Honzu a Martinu. Byl poctivým manželem, tátou, dědou, pradědou i strýcem. Ctil svou rodinu a vážil si ji. Miloval svá vnoučata i pravnučky, kterých si tolik neužil. Měl rád také přírodu. Od mládí se pohyboval mezi kamarády-čundráky a byl znám svou přezdívkou APAČ. Rád se se svými kamarády smál, bavil a dělal srandy, proto byl v kolektivu velmi oblíbený.

Jeho motto znělo: NIC NENÍ NEMOŽNÉ a NEZNÁM SLOVO NEJDE. Proto do poslední chvíle pracoval, i když jeho zdravotní stav byl poměrně vážný. Svou práci vždy vykonával s pílí a svědomitostí jemu vlastní. Pro tyto jeho vlastnosti si jej lidé vážili. Byl natolik milovaný, že i jeho neteře a synovci mu říkali DĚDO. Rozdával lidem radost, lásku a úsměv na tváři. Byl to upřímný a hodný člověk, který nikdy ani slovem neublížil. Byl to muž s velikánským „M“. Ať odpočívá v pokoji.

Když nám náhle odejde blízký člověk, zůstávají nad jeho životem i odchodem nezodpovězené otázky. Otázky, které si většinou jeho nejbližší nesou celý život. Otázky, které zůstanou bez odpovědí. Také o tom je příběh biblické postavy Job. Job ztratil náhle, z hodiny na hodinu, své nejbližší – děti. Zůstalo mu mnoho otázek, na které mu nikdo neodpověděl. Ani Bůh samotný. Jedinou odpovědí pro Joba bylo: je někdo větší než ty, kdo ty odpovědi zná. Kdo ví víc než člověk, vidí dál než člověk, vidí i do hlubin lidské duše. Bible říká: Bůh je větší než naše srdce a zná všechno.

S vědomím, že neznáme odpovědi na všechny otázky i s vědomím, že Bůh je větší než naše srdce, mi dovolte shrnout život Vašeho blízkého pana Arnošta Biharyho slovy Ježíše Krista:

Blaze Ernestu, neboť byl tichý a právě takoví dostanou zemi za dědictví.

Blaze Ernestu, neboť hladověl a žíznil po spravedlnosti a právě takoví budou nasyceni.

Blaze Ernestu, neboť byl šiřitelem pokoje a právě takoví budou nazváni syny Božími.

Pan Arnošt Bihary byl velmi zručný člověk. Zrekonstruoval byt, ve kterém bydleli s manželkou Věrou. Poslední úpravu, kterou stihl udělat, byla instalace světla v kuchyni. Tento obyčejný čin se stává pro nás jeho odkazem. Z vašeho vyprávění jsem pochopil, že pan Arnošt byl člověkem, který svou přítomností prosvětloval Vaši rodinu. Stával se pro Vás světlem právě svou tichostí, pokojem, který šířil, a spravedlností, po které toužil. Syn Honza dokonce vyjádřil na adresu svého tatínka větu, kterou by rád slyšel každý otec z úst vlastního syna: „Byl to největší frajer, jakého znám.“ O lidech jako pan Arnošt Ježíš Kristus říká: „Vy jste světlo světa.“ Jako sůl potřebuje svět lidi, kteří vyznávají kristovské hodnoty, tak jak je vyznával váš drahý zesnulý. A tak můžeme dál nést jeho pochodeň tichosti, spravedlnosti a pokoje a stávat se světlem pro své okolí.

Pan Ernest byl výjimečný člověk. Zůstane po něm prázdno. Ale je tady někdo, kdo s námi zůstává. Kdo je nám nablízku ve všem, čím v životě procházíme. Dovolím si říci, že je to ještě větší frajer, než byl pan Ernest. Někdo, kdo je zdrojem světla, které pan Ernest vyzařoval. Někdo, kdo o sobě prohlásil: „Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude tápat ve tmě, ale bude mít světlo na cestu života.“ Je to Ježíš Kristus, který existuje od věčnosti. Díky němu vše vzniklo a trvá. Je zdrojem všeho života a pro lidi se stal světlem na cestě k Bohu. To světlo přemáhá temnotu světa i smutku, a temnota ho nikdy nepřekoná. Amen.

Fotografie z pohřbu jsou zde.