Když Ježíš přijížděl do Jeruzaléma, kladli mu na cestu pláště a palmové větve. Co tím lidé vyjadřovali? A co znamená slovo Hosanna? A můžeme v textu Mat 21:14 – 16 vidět to, že Ježíš je Bůh? Rozhovor na toto téma vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. Video je pozvánkou do diskusní sobotní školy Bible, ve které budeme na toto téma besedovat na společné bohoslužbě v naší modlitebně v Sokolově na Šenvertu, Kraslické 494, v sobotu 4. 6. od 9.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.