Některé texty v Bibli nejsou jednoduché na pochopení. Jak jde dohromady Ježíšova láska a jeho vyjádření, že kdo miluje kohokoliv více než jeho, není jej hoden? A co s vyjádřením týkajícím se Jana Křtitele, kde Ježíš řekne, že i ten nejmenší v království nebeském je větší než on? Rozhovor na téma pátého úkolu v druhém čtvrtletí s názvem „Viditelný a neviditelný boj“ vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog a kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. Video je pozvánkou do diskusní sobotní školy Bible, ve které budeme na toto téma besedovat na společné bohoslužbě v naší modlitebně v Sokolově na Šenvertu, Kraslické 494, v sobotu 30.4. od 9.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.