V Bibli je často naše české slovo Hospodin překladem hebrejského JHVH. Ukazují texty Písma na to, že JHVH je sám Ježíš Kristus? Co to znamenala slova Jana Křtitele: „Připravte cestu pro Hospodina“? A jedl Jan opravu kobylky? Rozhovor na tato témata vedli redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Oldřich Svoboda. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. Video je pozvánkou do diskusní sobotní školy Bible, ve které budeme na toto téma besedovat na společné bohoslužbě v naší modlitebně v Sokolově na Šenvertu, Kraslické 494, v sobotu 9.4. od 9.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.