DSCN3329V neděli 17. dubna pořádají spolek Pohlazení a dětský oddíl Klubu Pathfinder Agara působící při sokolovském sboru církve adventistů výpravu k prameni řeky Ohře. Ta je jedinou českou řekou pramenící mimo území republiky, a to nedaleko bavorského Weissenstadtu, asi 35 km od hranic. Do Weissenstadtu se pojede auty, dál se půjde proti proudu toku 5 km k prameni a zpět pěšky. Sraz zájemců je u modlitebny v 10 hodin, svačinu s sebou. Účastníky a volná místa v autech hlaste prosím Tomáši Kábrtovi na telefonním čísle 734 519 988 (případně na facebook).

Pramen Ohře „Egerquelle“ je půvabným místem v listnatém lese na nejvyšší hoře pohoří Smrčiny Schneeberg, v přírodní rezervaci. Nachází se tu vydatný vývěr vody ozdobený kruhem 12 kamenů s názvy měst na řece Ohři z roku 1923, včetně města Falkenau – Sokolov. Hned vedle na jih od pramene jsou zbytky pravoúhlého žulového bloku s dvěma kamennými kvádry a s dole uvedeným textem písně v němčině:

DSCN3316Když hoch přišel k Ohři:
„Ohře, mluv, kam se jdeš skrýt?“
„K Labi“ tiše hovoří,
„K Labi“ musím stále jít!“.

Když přišel hoch k Labi,
odpověď zní spoře;
hromový hukot odpoví:
„Musím do německého moře!“