sociálnísociální2V sobotu 14.2. představili v rámci odpoledního programu bohoslužby nový sociální rozjíždějící se projekt církve adventistů vedoucí sociálního oddělení církve Daniel Hrdinka z Prahy a ředitel Domova důchodců v Ústí nad Orlicí Jan Vojvodík (na obou fotkách). Zároveň s nimi přijela hlavní koordinátorka projektu v Česku Simona Kaňoková, která bydlí v Praze. Před představením projektu se všichni tři hosté představili. „Když se potkají židé, vyprávějí si své rodokmeny, a když se potkají křesťané, vyprávějí si své osobní příběhy,“ zahájil Jan Vojvodík své vlastní poutavé vyprávění o své strastiplné cestě k Pánu Bohu. Sociální projekt by měl v nejbližších dnech či týdnech  začít nabízet pečovatelskou službu pro staré lidi. Sokolovští by se rádi k projektu připojili ve svém regionu.