valentýnvalentýn 3Desítky lidí navštívily valentýnskou slavnost zamilovaných na Mostě lásky v Sokolově pořádanou místními církvemi ve spolupráci s Městským domem kultury (MDK). Účastníky přivítali hudbou a zpěvem žáci a učitelé místní umělecké školy, ředitel MDK Ladislav Sedláček, místostarostka Renata Oulehlová a mladí duchovní Lukáš Bujna z husitské a Martin Lindtner z adventistické církve (oba na fotce vpravo se svými manželkami a dětmi). Četl se novozákonní hold apoštola Pavla lásce z jeho 1. listu do Korintu, kázalo se o lásce Boží i lidské a duchovní se s přítomnými i modlili.

faraSlavnostně byla otevřena schránka Pošty zamilovaných na mostě určená pro milostné dopisy a vyznání. Autor jednoho z nich, Tomáš Kábrt, který napsal své manželce báseň, se na výzvu organizátorů o ní podělil do mikrofonu (k přečtení je dole). Lidé hledající partnera pod vedením básnířky Lisy Gaman a lidé toužící napsat svá přání a vyznání Pánu Bohu či svým blízkým je mohli na připravené předlohy napsat a poslat zavěšené na balonku do nebe nebo složené do lodičky po řece. Pro účastníky byly připraveny i teplé nápoje, trdelníky, cukrová vata i knihy a časopisy na partnerská témata. Po slavnosti na mostu se lidé přesunuli na nedalekou faru katolické církve, kde Hana Kábrtová s Lukášem J. Bujnou a v doprovodu kytarové hudby Martina Lindtnera četli z milostných dopisů Juliány a Ivana Martina Jirousových z let 1976 až 1989, kdy byl Ivan Jirous opakovaně nespravedlivě vězněn z politických důvodů. Dopisy jsou krásným svědectvím o něžné lásce a naději v Bohu uprostřed surového a nenávistného světa.

Haničce

V nenávistném křiku světa
tichá něžná čistá věta
jsi

ve studené školní hale
keřem žhnoucím k Boží chvále
jsi

na dně bídy nuzných sirot
receptem na sladký život
jsi

na ponuré roků tváři
úsměvem co krásou září
jsi

jak ten, který po zdech píše
z celé duše děkuji, že
jsi

Fotografie ze slavnosti jsou zde: Valentýnská slavnost v Sokolově