Jako odstrašující příklad se v Bibli uvádí místo zvané Tófet, nebo také Údolí syna Hinómova. Co to bylo za lokalitu a co se tam stalo? Některá vyjádření Jeremjáše nás mohou překvapit a pak si člověk klade otázku, jak to jde sloučit s vyjádřením „milujte své nepřátele“? A mohl vůbec obyčejný lid rozpoznat, že se v zemi děje něco špatně? Nám lidem 21. století se může zdát, že mohli. Ale opravdu to bylo tak jednoduché? Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. Video je pozvánkou do sobotní školy Bible, ve které budeme na toto téma besedovat na společné bohoslužbě v naší modlitebně v Sokolově na Šenvertu, Kraslické 494, v sobotu 31.10. od 9.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.