Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18, 19 a 20

Manželé Pánkovi zvou v úterý 3.11. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, v Sokolově, Karla Čapka 1304. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.