nocI letos se sokolovské církve a Městský dům kultury zapojují do celostátní Noci kostelů, která se koná v pátek 29.5. Zahájí ji v 16 hodin Papulákové divadlo pro děti v katolickém kostele na Starém náměstí, v 16.30 bude otevřena věž tohoto kostela pro vyhlídky na město. V 17 hodin tu následuje bohoslužba a od 18.00 benefiční běh pro nový místní mobilní hospic na věž  kostela. V modlitebně církve adventistů na Kraslické 14 budou od 17 hodin komentované prohlídky prostor spojené s promítáním krátkých dokumentárních filmů ze života této celosvětové církve, její humanitární organizace ADRA a místní romské skupiny. V 18.30 vystoupí v katolickém kostele dětský cellový soubor Včelky. Pak se program přesouvá do klášterního kostela na druhé straně Starého náměstí, kde bude od 19 hodin koncert žáků a učitelů místní Základní umělecké školy. Od  20 do 24 hodin zde bude veřejnosti zpřístupněna hrobka Nostitzů. Ve 20.30 začne koncert šansonů opět v katolickém kostele a v 21.15 hodin v evangelickém kostele na Nábřeží Petra Bezruče zazní koncert folkové skupiny Svítá. Od 22 hodin následuje Meditační koncert na kytaru a klávesy v katolickém kostele a zároveň v Husově sboru na rohu ulic Havlíčka Borovského a Obce Ležáky se od 22.00 promítá film Poslední sny. Film je pozváním k zamyšlení o smyslu a přínosu hospicu – pomoci lidem důstojně umírat.  Od 23 hodin následují v Husově sboru modlitby za mír na Ukrajině. Program noci kostelů uzavře ve 24 hodin půlnoční výstup na věž katolického kostela s noční vyhlídkou na Sokolov.

16.00 Papulákové divadlo pro děti v katolickém kostele

16.30 Otevření věže katolického kostela pro návštěvníky

17.00 Mše v katolickém kostele

17.00 Komentované prohlídky prostor církve adventistů spojené s promítáním krátkých dokumentárních filmů ze života této celosvětové církve, její humanitární organizace ADRA a místní romské skupiny.

18.00 Běh pro hospic na věž katolického kostela

18.30 Koncert cellového dětského souboru Včelky v katolickém kostele

19.00 Koncert ZUŠ v klášteře

20.00 Zpřístupnění hrobky Nosticů v klášteře (prohlídky do 24.00)

20.30 Šansony v katolickém kostele

21.15 Koncert skupiny Svítá v evangelickém kostele

22.00 Meditační koncert v katolickém kostele (kytara, klávesy)

22.00 Promítání filmu Poslední sny v Husově sboru (propagace hospicu)

23.00 Modlitby za mír na Ukrajině v Husově sboru (Obce Ležáky 542)

24.00 Půlnoční výstup na věž katolického kostela