pohlazení2V neděli 15.3. se konala v sokolovské modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 valná hromada společnosti Pohlazení (na fotce vlevo). Zúčastnilo se jí dvanáct aktivních členů, z nichž šest členů – dosavadní předseda Jiří Bauer (na fotce), Heda Bauerová, Jiří Novák, Hana (na fotce) a Tomáš Kábrtovi a Petr Procházka – patří mezi zakládající členy společnosti, která vznikla dne 16.3. roku 1995, tedy přesně před dvaceti lety. Původně občanské sdružení Pohlazení se od 1.1.2014 transformovalo DSCN1266na základě nového občanského zákoníku, který nezná pojem občanské sdružení, na zapsaný spolek. Účastníci valné hromady provedli revizi a úpravu stanov, které například uváděly, že hlavním cílem činnosti spolku je práce s dětmi z dětských domovů. Během dvacetiletého působení Pohlazení došlo ke změně, kdy členové spolku nyní zaměřují svoji pomoc zejména na práci s opuštěnými, zanedbávanými nebo sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží, kteří ale vyrůstají se svými rodiči, ať už v rodinách, azylových domech či domech pro matku a dítě.

na táboře 2„Tato změna přišla vlastně sama od sebe. Výchova dětí se postupně v dětských domovech začala měnit k lepšímu, velké kolektivy se rozdělily do malých skupin a naši hlavní činnost prakticky a reálně představovat opuštěným dětem funkci rodiny zvládaly samotné domovy. V té době začaly na naše sobotní bohoslužby našeho křesťanského sboru samy přicházet děti z nedalekého azylového domu,“ vzpomíná zakladatel společnosti a sokolovský klinický psycholog Jiří Bauer. „My jsme se dětí velmi rádi ujali a plynule na naši činnost navázali,“ doplňuje. Pohlazení nabízí dětem společné výlety do přírody či za kulturou, finančně podporuje jejich vzdělávací aktivity – zájmové kroužky, letní tábory, víkendové pobyty s tematickým zaměřením, každý pátek mají možnost děti přijít si povídat, hrát na schůzky apod.

Šumava 2014techmania„Každý rok pořádáme pro děti čtyři větší společné i několikadenní akce v přírodě. Loni asi tou největší bylo projití naučné lesní stezky korunami stromů na Lipně, ale také třeba neméně poučná návštěva Techmánie v Plzni,“ říká Jiří Bauer. Všechny děti jezdí pravidelně na letní tábor, loni Pohlazení finančně podpořilo tábor 14 dětem. Letos to bude podobné a navíc dvě naše děti budou díky podpoře Pohlazení a církve adventistů reprezentovat křesťanský skautský klub Pathfinder na camporee ve unitedŠvýcarsku, kam se sjede více než 3 tisíce skautů z celé Evropy. Pohlazení se věnuje také již odrostlejším dětem, kdy loni například jela skupinka mladých s několika dospělými na multižánrový festival United ve Vsetíně či na gospelový koncert v Praze.

pračkaČlenové Pohlazení nabízí pomoc také rodinám při hledání bydlení, vhodné střední školy, zařizování domácností, spolupracuje s nadacemi, církví a také městem Sokolov. Velkou měrou se loni zasloužili o obědy pro chudé děti ve školních jídelnách. Základní škola v Rokycanově ulici poskytuje díky intervenci Pohlazení několika dětem ze sociálně slabých rodin obědy zdarma, nyní se Pačanovipřidala i škola Mánesova. „Viděla jsem v televizi ve zprávách, že existuje obecně prospěšná společnost Women for Women, která právě tuto pomoc nabízí, s Pohlazením jsme vytipovali pár našich dětí a oslovili s nápadem vstoupit do projektu jejich školy. Připojila se k nám sokolovská společnost Pomoc v nouzi a zdárně se vše rozjelo,“ vysvětluje další zakládající členka Pohlazení a učitelka Hana Kábrtová.

Novinkou v činnosti Pohlazení je, že se do zkvalitňování života dětí i celých rodin začali zapojovat rodiče dětí. „Loni poprvé v historii existence Pohlazení s námi jeli na víkendový pobyt rodiče „našich“ dětí. Dosud o naši činnost nejevili až na vzácné výjimky žádní rodiče zájem, bylo jim jedno, jak jejich děti tráví čas. Byli rádi, že jsou spokojení a víc se nezajímali. Najednou byli s námi a myslím, že jejich účast se velmi pozitivně odrazila na dětech, které ji s radostí přijaly,“ říká Hana Kábrtová a dodává: „Nyní tito rodiče patří mezi opory našeho spolku a jsou sami schopni s finanční pomocí Pohlazení pro děti i mladé uspořádat zajímavý a pěkný výlet. Co víc si můžeme přát.“

Valná hromada Pohlazení v roce 2002 - zleva Jiří Bauer a Petr Procházka

Valná hromada Pohlazení v roce 2002 – zleva Jiří Bauer a Petr Procházka

Věra Krassová a Jiří Novák

Věra Krassová a Jiří Novák

Valná hromada zvolila novou radu spolku. Předseda zůstal nezměněn, je jím již dvacet let Jiří Bauer. Hospodářem byl zvolen další zakládající člen společnosti Petr Procházka a třetím členem rady se stala novější členka Pohlazení Věra Krassová z Citic. Více informací, fotografií a zpráv z akcí je v sekci děti na stránkách sokolov.casd.cz.

K zakládajícím členům spolku Pohlazení ještě patřili:  Štefan Duga, Gabriela Zámečníková, Alena Nováková, Jaroslav Toupal, Petr Schug a Ivana Zoubková. Tito již v Pohlazení nepracují. V průběhu dvaceti let se vystřídali další lidé, někteří vstoupili a zase vystoupili. V současné době aktivně v Pohlazení pracují kromě výše jmenovaných: Radim Hettner, Ivana a Luboš Látalovi, Zuzana Chalupová, Ondřej Novák, Míša Kroková a Gabriela a Vojtěch Pačanovi. Valné hromady se zúčastnila také Jiřina Damašková, která v Pohlazení dříve aktivně pracovala (na fotce úplně nahoře vlevo).