tabitaSokolovský sbor uspěl se svým sociálním projektem „Domácí sociální péče o seniory ve sborovém společenství Sokolova a okolních měst“ v grantovém řízení Českého sdružení církve adventistů pro rok 2015. Na práci se seniory a zdravotně handicapovanými obdrží sbor 106 686 korun, což musí být 70 % nákladů. Celkem bude potřeba na úspěšné splnění projektu 152 409 korun. Je povinností úspěšného žadatele sehnat zbylých 30 %.
Do grantového řízení se přihlásilo 16 projektů a jen čtyřem z nich byla schválena finanční částka nad 100 tisíc korun, kromě sokolovského sboru ještě Mateřskému klubu Rybička ve sboru Praha Sedlec, nově vznikajícímu dobrovolnickému centru Adry v Chomutově a dobrovolnickému centru Adry v Českých Budějovicích.
Cílovou skupinou pomoci budou kromě seniorů, zdravotně handicapovaných a aktuálně nemocných osamocených lidí také lidé s nízkými příjmy (nezaměstnaní, na mateřské dovolené, s minimální mzdou apod.) „Představuji si to tak, že lidé s nízkými příjmy si přivydělají tím, že budou pomáhat seniorům a potřebným a dostanou za to finanční odměnu,“ upřesnila smysl projektu jeho zpracovatelka Hana Kábrtová. „Zabijeme tak dvě mouchy jednou ranou. Starší potřebují pomoc a chudší zase více peněz,“ doplnila. „Budu ráda, když k tomu všemu mezi těmi lidmi vznikne přátelství a láskyplný vzájemný vztah“.
Čtyři ženy ze sboru – Miluška Malíková, Věra Krassová, Gabriela Pačanová a Hana Kábrtová – vytvořily tým, který se bude starat nyní o pět seniorů a dva zdravotně handicapované lidi z našeho sboru. Každému z nich se budou individuálně věnovat podle jeho potřeb tři hodiny týdně za peníze, jinak dobrovolnosti se samozřejmě meze nekladou.
„Cílem projektu bylo původně zajištění seniorům ze sborů adventistů klidné stáří ve svém domově, na který jsou zvyklí, a zkvalitnit život lidem s nízkými příjmy, dát mu nový smysl při pomoci druhým a zlepšení jejich životní úrovně. Finance, které na rozjezd projektu ale máme, na splnění tohoto cíle nestačí. Přesto věřím, že až se ukáže fungování projektu v mnohem menším měřítku, než jsme plánovali, tak do budoucna budeme moci nabídnout potřebným více, že dostaneme více peněz. Rádi bychom časem službu rozšířili i do Chebu, Karlových Varů, a to jak mezi seniory, tak i mezi lidi s nízkými příjmy. Už teď evidujeme několik dalších lidí, kteří by se rádi do projektu zapojili, a to na obou stranách – mezi seniory i pomáhajícími,“ vysvětluje Hana Kábrtová.
Realizátorky projektu se sešly na svém prvním setkání a rozdaly si první úkoly. Sociální projekt pojmenovaly Tabita podle biblické ženy z knihy Skutky apoštolů. Stejně se tu kdysi jmenovala sociální práce adventistických žen ve sborech před poválečným vyhnáním německého obyvatelstva.