„Život z nás všech dělá válečníky. Abychom z něj vyšli jako vítězové, musíme se vyzbrojit tou nejúčinnější ze všech zbraní. A tou zbraní je modlitba.“

vlidna-zbranM. Mykoff a S. C. Mizrahi sestavili ve spolupráci s Braclavským výzkumným institutem publikaci modliteb „Vlídná zbraň“ na motivy nadčasové moudrosti chasidského rabína Nachmana, jenž po celý život shromažďoval rady, ponaučení a myšlenky na téma, jak žít lépe, vyrovnaně, kde hledat klid a rozvahu nejen pro obyčejný život, ale i pro významná a zlomová životní rozhodnutí. „Vlídná zbraň“ je jakýmsi souhrnem slov pro chvíle všední i nevšední, která je jakýmsi volným pokračováním publikace Prázdné křeslo, vydané v nakladatelství VOLVOX GLOBATOR v roce 1998.

Díky
Bože,
Ty moje jediná Oporo,
Tys mne naučil se modlit –
vzdychat,
křičet,
probouzet pravdivá, smysluplná slova
z nitra:
slova, která posilují,
slova, která ulevují od bolesti
a léčí mé rány,
slova, která rozptylují temnotu.
Děkuji Ti, Bože,
že jsi otevřel mé rty a že jsi mne naučil,
jak Tě hledat
skrze modlitbu.