Další modlitba pro povzbuzení z publikace Vlídná zbraň, kterou sestavili M. Mykoff a S. C. Mizrahi ve spolupráci s Braclavským výzkumným institutem na motivy nadčasové moudrosti chasidského rabína Nachmana:

str.18modlitba1

Chvála
Bože můj,
plahočím se tu a zápasím,
aniž bych věděl,
jestli někdy dosáhnu svého cíle.
Ty a jedině Ty
můžeš dodat naděje mým snům.Jedině s Tvou pomocí
budu ušetřen
marné námahy.
Jedině s Tvým požehnáním
mohou veškeré útrapy,
které podstupuji,
přinésti svého ovoce,
Ty a jedině Ty
jsi klíčem k úspěchu
ve všem, co činím.