rom1Již čtvrtou romskou bohoslužbu pořádá v sobotu 26.4. 2014 od 16 hodin ve své modlitebně sokolovský sbor círvkve adventistů ve spolupráci s vynikající hudební skupinou romského křesťanského sboru v Chebu vedenou Martinem Petíkem. Romské bohoslužby se tu konají každou poslední sobotu v měsíci vždy od 16 hodin.Na první vystoupil s kázáním Božího slova z Bible německý romský kazatel Rudi Walter o nabídce zázračné proměny  hříšného lidského srdce Ježíšem Kristem a jeho milostí, na druhé vyprávěl Martin Petík z Chebu o svém obrácení k Bohu a kazatel pohostinského sboru Martin Lindtner o Božím poselství v biblických písních – žalmech. Kázání doplnil také přednesem duchovní hudby na kytaru. V březnu promluvili k přítomným Luboš Cina z Kraslic o smyslu lidského života v Bohu a Tomáš Kábrt o živé radosti ukryté ve službě Bohu a bližním. Na dubnovou romskou bohoslužbu je pozván Rom Jan Urík, který bude vyprávět svůj dramatický příběh z vězení a setkání s Bohem. Hudbou a písněmi opět přispějí Chebští.

Romové, kteří přicházejí na tyto bohoslužby a někteří sem následují své děti, jež si sem našly cestu už dříve, projevili zájem o spolupráci svého sdružení Děti ulice vedeného Vojtěchem Pačanem se sborem adventistů při zdravém naplňování volného času mládeže ze sociálně vyloučeného prostředí. Budova sboru by tak mohla sloužit i ve všední dny pro schůzky zájmových kroužků pod vedením romských aktivistů. Konzultantem při těchto jednáních je koordinátor pro národnostní menšiny při Krajském úřadu Karlovarského kraje Pavel Vaculík, který také v tomto sboru vystoupí 26.4. od 13 hodin na besedě se zájemci o romskou kulturu, mentalitu a možnostech pokojného soužití a vzájemného obohacování romské menšiny s většinovou společností v Sokolově i okolí. „Jsem opravdu rád, že jste se navzájem našli a budete spolupracovat ve službě dětem z nejchudších sokolovských rodin,“ uvedl Pavel Vaculík. Každý je srdečně zván a besedu i na pravidelné romské bohoslužby.