obrázek  Pohlédni anděli, pohlédni mi do očí,

spojíme se v soucitu a modlitbou ke Světlu.

  Dotkni se mne anděli svou něhou,

spojme dlaně své propojené do nebe.

  Vyslov Slovo anděli, ať už je mír na zemi,

ať už děti nepláčí, ať jsou v lásce, v objetí.

  Anděli, přicházející nad námi bdící,

příteli nás všech, Tvůj úsměv je ti vlastní.

Jindřich Svatoš

Jindřich Svatoš

Anděli v barvách oděný, promlouvej k nám v Duchu,

který nám i tobě byl dán, aby byl oslaven Pán.

  Anděli, má duho do nebes, můj převozníku do jinam,

tam kde Světlo kde můj Pán…