Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo. Žalm 34,9

modlitebníČlenové a přátelé církve adventistů se po celém světě scházejí každý den od 2. do 9. listopadu k modlitebním chvílím, ke studiu Božího slova a k četbě přednášek, které letos mají název „Na cestě za Ježíšem“. Autorem všech přednášek kromě dvou sobotních je Larry Lichtenwalter, který pracoval více než dvacet let jako kazatel sboru v Berrien Springs ve státě Michigan (USA). Je také dlouholetým učitelem na adventistické Andrewsově univerzitě. Sobotní zamyšlení napsal předseda Generální konference církve adventistů Ted N. C. Wilson a poslední text modlitebního týdne v sobotu 9.11. byl vytvořen na základě kázání, které přednesla Ellen Whiteová ve měste Lansing v Michiganu 5. září 1891.

Sokolovský sbor se také bude celý týden každý večer vždy od 18 hodin scházet v rodinách nebo ve sboru. Sobotní modlitební přednášky budou v rámci pravidelných bohoslužeb sboru v sobotu dopoledne. Nedělní setkání zájemců o společně modlitební chvíle bude 3.11. v Těšovicích 72 v rodině Novákových, v pondělí 4.11. v Lokti, ulice Sportovní 539 u Jiřího Bauera st., v úterý 5.11. ve sboru na Kraslické, ve středu 6.11. v Sokolově, ulice Atletická 2221 v rodině Zámečníkových, ve čtvrtek v Libavském Údolí 46 u Kábrtových a v pátek ve sboru na Kraslické.

Přednášky modlitebního týdne jsou k dostání v papírové podobě u Gabriely Zámečníkové v sokolovském sboru každou sobotu, nebo v elektronické podobě jsou ke stažení zde Advent_09_13_CZ.

Televize Hope TV připravuje v tomto týdnu vysílání přímých přenosů večerů modlitebního týdne od neděle 3.11. do pátku 8.11. vždy od 19 hodin.

Na konci modlitebního týdne se koná vždy finanční sbírka, která je letos určena na šíření poselství Bible 1) v oblasti mezi 10. a 40. rovnoběžkou od severní Afriky až po východní Asii, jejíž obyvatelé patří mezi nejchudší na světě a mnoho z nich ještě nikdy neslyšelo o Ježíši, 2) ve velkoměstech, ve kterých dnes přebývá více než polovina světové populace a 3) na zakládání nových sborů v západní Evropě, Austrálii a Severní Americe.