PhDr. Jiří Bauer PhD.

PhDr. Jiří Bauer PhD.

Sokolovský psycholog a psychoterapeut Jiří Bauer promluví v kázání v sobotu 25.5. od 11 hodin ve sboru církve adventistů na téma Touha po Bohu. Sbor se nachází v Sokolově, ulice Kraslická 14, na Šenvertu. Před kázáním je pro zájemce od 9.30 hodin sobotní biblická škola, ve které se budou účastníci bohoslužby zamýšlet nad aktuálními myšlenkami starozákonní knihy proroka Abakuka pro dnešní dobu. Abakuk byl stejně jako my svědkem nespravedlnosti, násilí a zla. A navíc se ještě zdálo, že Bůh uprostřed toho všeho mlčí – přestože Abakuka žádal, aby důvěřoval v jeho zaslíbení. Prorok se naplnění těchto zaslíbení nedožil, přesto se jim však naučil důvěřovat. Jeho kniha začíná přednesením stížnosti Bohu a končí jednou z nejkrásnějších písní v Bibli. V poledne je pro příchozí připraveno občerstvení. Všichni jste srdečně zváni!