Kniha, která vypráví o síle víry a odhodlání

Obálka knihy

Obálka knihy

Vrací nás zpět do doby násilné rekatolizace Českých zemí. Je zároveň svědectvím o zlovůli katolické vrchnosti, papeženců a jejich pohůnků. Pro české písmáky byla Kralická Bible vším. Skrývali ji na tajných místech, aby unikla zničení. Bible byla katolicizmu trnem v oku. Kniha je otřesným svědectvím o utrpení a strádání těch, kteří se pro svou víru rozhodli nepřijmout katolické učení.

Jindřich Lekner

Jindřich Lekner

Do Čech přicházeli  tajně lidé ze Slezska a přinášeli svědectví o spasení skrze Ježíše Krista. Rozsévali zde semínka evangelia, které otevíralo oči a uši. A právě po těchto lidech slídila katolická samospasitelná církev obzvláště pilně. Nenávist a perzekuce k nekatolíkům se stupňovala do té míry, že mnozí neviděli jiné východisko, nežli emigraci. Podle historických pramenů emigrovalo 36 tisíc rodin, tedy asi 150 tisíc lidí. Tato čísla podle V. Slavaty (+1652) však nemohou být konečná, neboť skutečného počtu exulantů se nelze dopátrat. V době Slavaty byla emigrace v plném proudu a tyto údaje jsou pouze z Čech.

V knize naleznete fotokopie skutečných písemných svědectví i seznamy exulantů. Nesmíme si však exulanty idealizovat. Například mezi slezskými a berlínskými byl po čase pro názorové rozpory přerušen kontakt. Pokud tedy hledáte odpověď na otázku, co všechno a kolik je člověk ochoten obětovat pro uchování své víry, najdete odpověď v této knize.

Přeji vám všem poutavé čtení a načerpání síly do dalších zápasů za Boží pravdu.

Jindřich Lekner

Prameny:

E. Štěříková – Pozvání do Slezska
– Cesty života … v Berlíně

engel.ic.cz     – pátrání po předcích, náboženská emigrace

Knihu si můžete zapůjčit ve sborové knihovně, do které byla manželi Leknerovými věnována.