Co s moderní vědou, která staví celou dosavadní vědu na hlavu? Co nám naše poznání, kterému sami nerozumíme a odporuje všemu dosud myslitelnému, říká o nás samých? Další díl z cyklu filozoficko-teologických úvah amerického
myslitele Clifforda Goldsteina.