Vzhledem k rozmanitosti kultur a názorů, můžeme vůbec mluvit o objektivních mravních hodnotách? Je rozlišování mezi dobrem a zlem výmysl člověka, nebo má svůj původ u Boha a představuje výrazný nárok na všechny lidské bytosti – morální imperativ? Jaké důsledky mají různé odpovědi filozofů jako Nietsche, Sartre, Russell, McAfee, Dostojevskij nebo Kant na tyto otázky? Jak nás bezprostředně ovlivňuje to, co nás přesahuje? Další filozoficko-teologická úvaha profesora Clifforda Goldsteina z amerického Baltimoru.