Internetová televize HopeTV přináší v českém znění jedinečný cyklus filozoficko-teologických úvah doktora Clifforda Goldsteina z amerického Baltimoru. V první části se zamýšlí nad tím, zda člověk vůbec může přijít na smysl svého života, jak to souvisí se smrtí a jak to zásadně ovlivňuje každý prožitý okamžik.