Kdo nebo co je ADRA

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení již ve 125 zemích světa. V  roce 1997 jí byl od Ekonomické a sociální rady OSN udělen statut vrchního poradce.

V České republice začala ADRA působit v roce 1992, a to nejprve jako nadace, jejímž úkolem bylo přerozdělovat finanční pomoc. Pracovníci ADRA postupem času rozšířili své pole působnosti a začali sami realizovat různé pomocné programy. S nárůstem pracovní agendy a v reakci na legislativní změny bylo v roce 1994 založeno občanské sdružení ADRA. Jeho úkolem je poskytovat humanitární, sociální a rozvojovou pomoc nejen doma, ale i v zahraničí. ADRA dnes patří mezi tři největší humanitární organizace v České republice. Více informací je na www.adra.cz.

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti atd.). Jejím základním posláním je pomoci lidem v nouzi tak, aby byli schopni převzít kontrolu nad svými vlastními životy a mohli co nejlépe využívat ty zdroje, které mají k dispozici. ADRA pomáhá lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

ADRA realizovala nebo realizuje projekty v Bangladéši, Barmě, Bosně a  Hercegovině, Číně, Bulharsku, Indii, Indonésii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Mongolsku, Nepálu, Pákistánu, Rusku, Řecku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA, Uzbekistánu a Zambii.

V České republice ADRA realizuje vzdělávací program Prvák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a  rozvojové spolupráce. Dále koordinuje dobrovolnická centra v jedenácti městech ČR, která se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. V rámci humanitární organizace ADRA v ČR také působí psychosociální intervenční tým, který ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému pomáhá lidem zasaženým mimořádnou událostí.

 • ADRA ČR spadá pod divizi ADRA Euro Africa Region:
  www.adra.euroafrica.org
 • Se vstupem do Evropské unie se v roce 2004 stala také členem ADRA EU:
  www.adra-eu.org
 • ADRA ČR je zastoupená v národní české platformě organizací pro rozvojovou pomoc FoRS:
  www.fors.cz
 • ADRA ČR je rovněž členem České klimatické koalice, jejíž snahou je vyvolat a vést veřejnou diskuzi o změnách klimatu a jejich dopadech, obzvláště pak v rozvojových zemích:
  www.zmenaklimatu.cz
 • ADRA ČR se každoročně podílí na informační kampani Česko proti chudobě, jejímž cílem je zvýšit povědomí o problematice globální chudoby nejen u široké veřejnosti, ale i u státní správy a u českých politiků:
  www.ceskoprotichudobe.cz