Kdo pomůže postavit tábor pro děti?

Organizátoři letního tábora Klubu Pathfinder hledají dobrovolníky, kteří by přijeli pomoci postavit tábořiště. Stavět se bude v neděli 30. června od 9 hodin. Tábor je na Hadovce v Okrouhlém Hradišti u Konstantinových Lázní. Začíná 4. července a končí 14. července. Je pro děti od 7 do 15 let. Další případné dotazy zodpoví na telefonu 728 730 710 vedoucí tábora Jan Mráček.

Slavkovští si přejí častější bohoslužby adventistů

V Horním Slavkově se pravidelně na bohoslužbách schází kolem dvaceti lidí. Adventisté je pro ně připravují každou třetí neděli v měsíci od 16 hodin. „Byli bychom rádi, kdyby byly bohoslužby častěji, alespoň jednou za čtrnáct dní,“ vyjádřili své přání všichni přítomní v neděli 16. června. Kazatel Martin Lindtner slíbil, že bude hledat možnosti, jak Slavkovským vyhovět. Na bohoslužbu, které se konají na městském úřadu, přijel tentokrát hrát na varhany Janko Šintaj. Zúčastnily se i sestry Růžena a Jolana ze Sokolova, kdy Jolana Pačanová vyprávěla o nejkrásnějším dni jejího života, kterým se stal její křest v sobotu 15. června v modlitebně církve adventistů na Šenvertu. „Trvalo mi dlouho, než jsem se rozhodla nechat se pokřtít, ale teď jsem opravdu šťastná a chci následovat Ježíše Krista,“ řekla na vyznání své víry.  Martin Lindtner v kázání připomněl, jak důležité je být připraven na Ježíšův druhý příchod na naši zem.

O bláznovství Božím promluví v Lokti Tomáš Kábrt

„Změň svět“ v Kraslicích při festivalu

A je tu zase akce „Změň svět !“ pro mladé starší 15 let – pomoc s třídenním křesťanským hudebním festivalem pod širým nebem v Kraslicích, ubytování a strava zajištěny. 

Desítky lidí byly svědky rozhodnutí dvou žen následovat Krista

Sokolovský sbor byl v sobotu 15.6.2019 svědkem radostné události. Jolana Pačanová a Anna Rakašová ze Sokolova se rozhodly křtem veřejně vyznat svoji lásku k Bohu a rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Kazatelé Martin Lindtner a Bohuslav Zámečník obě dámy ponořili v bazénku v modlitebně do tzv. vodního hrobu, kde zůstaly jejich staré životy, aby opět byly vynořeny jako znovuzrozené pro život nový, pro život s Bohem. Zde jsou FOTKY ZE KŘTU. Při obřadu zazněla řada písní, představení křtěnců, jejich poděkování, kázání Martina Lindtnera. Na závěr se všichni sešli u bohatě prostřeného stolu. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu programu. Díky Pánu Bohu za zázraky, jaké koná v životě nás lidí.

„Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu řekl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“

Více >

Try & Play v Kraslicích 2019

Od pátku 28. června do neděle 30. června se koná v Kraslicích další ročník letní párty s názvem Try & Play.  Celý program víkendu je zde:

Pátek 28.června
7:00 
příprava a stavba pódia + scény celého areálu Městských sadů
Každý dobrovolný pomocník je vítán.
17:00 “BUBENÍCI Kraslice” (ZUŠ)
19:30 MEAT MINCER – hard rock; Karlovy Vary
21:00 PROTI PROUDU 30 – worship; Česká Lípa
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Sobota 29.června
10:00 – 17:00 
aktivity 22. hlídky Royal Rangers, paintball, luky na terč, skákací hrad,
video – fotodokument z Izraele…
Děti si budou moci vyzkoušet hru na bicí, klávesy…
11:00 – 13:00 dětská olympiáda, hry…
13:00 – 15:00 jízda ve vojenském voze
17:00 worship / Kraslice + Ostrov + Klášterec
19:30 BERNARD BLUES BAND – blues rock; Karlovy Vary
21:00 BLUES MYSTERY – blues rock; Trutnov
22:00 volný program v hlavním stanu, projekce…

Neděle 30.června
11:00 
Bohoslužba s pastorem Davidem Bubikem z “CÍRKVE BEZ HRANIC”, WORSHIP z Kraslic, církevní dobrovolná sbírka na náklady akce

Pozvánka na romskou bohoslužbu v Horním Slavkově

Klub Pathfinder se představuje

Na videu najdou pozorní diváci také členy a přátele Klubu Pathfinder ze Sokolovska.

Pozvánka na křest Jolany Pačanové a Anny Rakašové

Sbor církve adventistů v Sokolově zve v sobotu 15. června na nejkrásnější církevní slavnost, a to slavnost svatého křtu. Ke křtu, který se koná v modlitebně sboru na Šenvertu, Kraslická 494/14 od 14.30 hodin, se rozhodly Jolana Pačanová a Anna Rakašová. Všichni, kteří chtějí být svědky této významné události v životě obou dam, jsou srdečně zváni! Po obřadu bude následovat společné pohoštění.

Děti z Pohlazení prožily krásnou neděli na výletě

Krásnou slunečnou neděli 9. června zažili kluci ze spolku Pohlazení na výletě v Milovicích za Prahou. Navštívili tam zábavný park Mirakulum s tankodromem, více je na odkazu MIRAKULUM FOTKY a níže i na videích. Výlet byl odměnou dětem za jejich práci ve škole, ještě se připravuje výlet pro děvčata. Kluci byli celý den skvělí! Spolek Pohlazení finančně podporuje Nadace ČEZ, spolek ASI, církev adventistů a další drobní dárci.

Více >