Pozvánka na besedu a koncert STOP TOTALITÁM

Besedovat přijdou Vladimír Bružeňák, Vladimír Rozhon a Lukáš Bujna.

Povídání o nejznámější modlitbě v Lokti

Národní týden manželství je letos od 10. do 16. února

Více >

Na odpolední bohoslužbě v sobotu 15. února se koná Večeře Páně

V sobotu 15. února se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

Nejkrásnější příběh Starého zákona na plátně – 2. část

 

V pátek 14.2. 2020 od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef (2. díl). Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!

V Horním Slavkově se sejdou lidé na bohoslužbě

V knihovně budou přednášet psychologové, poradkyně a teolog

 

V rámci Národního týdne manželství (NTM), který je letos od 10. do 16. února, pořádají sokolovští adventisté ve spolupráci s městskou knihovnou přednášky o vztazích. Mottem 14. ročníku NTM je Manželství v síti. V Sokolově bude v knihovně na zámku 13. února přednášet sokolovský psycholog Jiří Bauer na téma Pilíře dobrého vztahu, 5. března pražský psycholog a duchovní Josef Hrdinka na téma Krása rozdílů mezi lidmi, 17. března teolog Jiří Beneš na téma Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě a 2. dubna vztahová a výchovná poradkyně Milena Mikulková na téma O vztazích na prstech jedné ruky. Začátek je vždy v 18.18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni! Zde je plakát ke stažení: Já a Ty přednášky o vztazích Sokolov

Děti si mohou přijít zaplavat do bazénu

V neděli 9. února zve od 10 hodin spolek Pohlazení děti do sokolovského bazénu. Vedoucím akce je Jiří Bauer.

Spolek obnoví také páteční setkávání dětí v prostorách křesťanského sboru adventistů na Šenvertu, na Kraslické 494/4 v Sokolově.

Zde jsou fotky z prázdninového výletu (31.1.) na Šibeniční vrch v Bečově a minerální prameny v Karlových Varech, kterého se s Hanou a Tomášem Kábrtovými zúčastnili Justin, Mathias a Matěj. VÝLET

 

Sokolovská nemocnice vyhlásila zákaz návštěv

 

Z důvodu nárůstu počtu respiračních chorob vyhlásila sokolovská nemocnice od 3.2.2020 zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních do odvolání.  

Nejkrásnější příběh Starého zákona na plátně

 

V pátek 7.2. 2020 od 18 hodin se bude v sokolovském sboru adventistů na Kraslické 494 v Sokolově promítat italsko – americko – německý film Josef (1. díl). Jedná se o filmové vyprávění dramatického osudu Jákobova nejmilovanějšího syna Josefa, kterého jeho bratři sžíraní závistí prodali do otroctví. Všichni jsou srdečně zváni!