Hanka Poláková z Kynšperka bude mít křest

gsteinigtKynšperačka Hanka Poláková se rozhodla spojit svůj život s Pánem Bohem veřejným křtem. Uskuteční se v sobotu 19. srpna od 16 hodin v upraveném lomu Gsteinigt naproti Sokolovským strojírnám v Chebské ulici na straně, která je blíž k Sokolovu. Všichni jsou srdečně zváni býti svědky tak veliké a krásné události.

„Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ Lukáš 15, 4 -7

Pozvánka k přemýšlení nad textem z Bible

Co znamená obléknout Krista? Co pro Pavla znamenalo slovo otrok a jak moc revoluční Pavel byl, když řekl, že není rozdíl mezi židem a pohanem, svobodným a otrokem, mužem a ženou? Může i dnes být člověk „nedospělý ve víře“ a být něčeho otrokem? Když Pavel napsal, že někteří křesťané se snaží zachovávat dny, týdny, měsíce a roky, co tím chtěl říct? Je možné pod tyto výrazy zahrnout i sobotu sedmého dne? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 19.8. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Od Boha není třeba utíkat, naopak

Organizační pokyny k cestě po řece Ohři

raftyCelkem 46 lidí ze spolku Pohlazení a oddílu Agary při Klubu Pathfinder se vydá v neděli 20. srpna po řece Ohři. Letos splují část řeky z Kynšperka nad Ohří do Sokolova, kde je bude čekat oběd v restauraci Mlsná zátoka u Milušky Malíkové. Celkem pojede pět dvoumístných kánoí a šest šestimístných raftů. Děti a mladí do 18 let mají vše zdarma, dospělí přispějí účastnickým poplatkem 100 korun.

Zde jsou pro účastníky  a dobrovolníky organizační pokyny k výletu:

  1. skupina pojede vlakem ze Sokolova do Kynšperka. Sraz je v 9.15 hodin na nádraží.
  2. skupina přijede nebo přijde rovnou k řece v Kynšperku nad Ohří. Sraz je nejpozději v 9.50 hodin.

1.skupina: cestující a přihlášení námořníci, kteří pojedou vlakem (32 lidí): Markéta Pazdernatá, Valča Kováčová, Julie Tůmová, Nikola Berkiová, Vanesa Berkiová, Sofie Ferencová, Roman Musich, Anna Sladká, Luboš Olah, Více >

Co znamená být moudrý?

 V pátek 18.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA MOUDROSTI. Všichni jsou srdečně zváni!

Publikace sokolovského sboru: Pozvání k naději

Společný oběd ve sboruSokolovský sbor prostřednictvím nově vydané publikace o životě členů a přátel sboru zve další lidi k návštěvě svého společenství a jeho aktivit.

Publikace je zadarmo k dispozici pro každého. Vyzvednout si ji je možné pro sebe i pro své přátele a známé při sobotních bohoslužbách, případně po dohodě jinak (tel. 733380259).

Pozvání_k_naději

Na zahradě katolické fary se bude zpívat

plakát

Sobotní bohoslužba v Šabině


Navzdory chladnějšímu počasí přišlo v sobotu 12.8. několik desítek lidí z celého Karlovarského kraje chválit Pána Boha písněmi, v modlitbách, v kázání na již tradiční bohoslužbu v přírodě do amfiteátru „Pod skálou“ v Šabině.

IMG_7133IMG_7132IMG_7143IMG_7130

Agara brzy vyrazí na raftech a kánoích po řece Ohři

raftyV neděli 20. srpna připravuje oddíl Agara a spolek Pohlazení již tradiční sjezd části řeky Ohře na raftech a kánoích. Přihlášeno je 23 dospělých (včetně mladých od 15 let) – Luboš Olah, Monika Olahová, Mirka Staňková, Jana Ďurišová, Zuzka Chalupová, Hana Kábrtová, Tomáš Kábrt, Pavel Schultze st., Anna Sladká, Roman Musich, Míša Vilímková, Jan Boudník, Jaroslav Nový, Jiří Bauer, Zbyněk Hrubý, Vojtěch Popovič, Lukáš Pazdernatý, Markéta Pazdernatá, Sára Olahová, Jolana Olahová, Luboš Olah ml., Julie Tůmová, Michal Tůma a 23 dětí – Tomáš Golkovský, Jan Boudník, Jana Golkovská, Nikola Berkiová, Vanesa Berkiová, Sofie Ferencová, Štefany Ferková, Pavel Schultze, Petra Schultzeová, Míša Schultzeová, Jeni Pačanová, Vojtík Pačan, Valča Kováčová, Vláďa Pazdernatý, Monika Slepčíková, Adriana Horváthová, Mathias Horváth, Aneta Olahová, Jakub Olah, Francesco Pazdernatý, Ernest Bihary, Martin Vilímek, Adelin Bauerová. Přihlašování je již ukončeno. Jsou objednány 5 kánoí a 6 šestimístných raftů. Pojede se z Kynšperka do Sokolova.

Bůh někdy promlouvá k člověku i ve snech

V pátek 11.8. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem bude CHVÁLA SNĚNÍ. Všichni jsou srdečně zváni!