Oslavme společně další rok svobody

Modlitební setkání bude ve sboru na Šenvertu

Modlitební setkání se uskuteční v modlitebně adventistů na Kraslické 494/14 v Sokolově v úterý 13. listopadu od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Úžasnou atmosféru zažili věřící při Večeři Páně

Boží přítomnost naplnila společenství příchozích na Večeři Páně v sobotu 10.11.2018, která se v modlitebně církve adventistů konala na romské odpolední bohoslužbě sboru. Za okny už byla tma, když lidé přijímali chléb a víno jako symboly Božího těla a krve při Večeři Páně a připomínali si, jak veliké věci pro ně Bůh v minulosti udělal a dosud dělá. K Boží chvále zazněly romské i české duchovní písně, vyprávění osobních příběhů s Bohem, modlitby. V kázání Martin Lindtner vysvětlil význam přijímání kalicha jako přijímání osobního údělu Boží spásy. Lidé svými finančními dary přispěli na misijní projekty církve. Po bohoslužbě následovalo radostné společenství u stolu prostřeného romskými ženami. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě svátku. Tuto sobotu byl ukončen modlitební týden církve adventistů. Všechny fotky z odpolední bohoslužby jsou zde: Večeře Páně

Bible pro dnešek: Když přijdou konflikty

Jakým způsobem prvotní církev řešila vnitřní konflikty, které ničily její jednotu a ohrožovaly její přežití. O jaké konflikty šlo, jak je řešili a co se dnes můžeme naučit z jejich zkušenosti? Jak se církev vypořádala se situací, kdy pro pohany začala platit trošku odlišná pravidla jak pro křesťany ze Židů? Mohou existovat i dnes překážky, které těm co se obracejí k Bohu, klademe do cesty? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Když přijdou konflikty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 17.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Pozvání na „Večer chval s Danou Pechánkovou“

Do Sokolova přijede ve čtvrtek 15. listopadu zpěvačka a skladatelka Dana Pechánková. Vystoupí v 17.30 hodin na faře Římskokatolické církve v ulici J. K. Tyla 531. Dana Pechánková hraje na klavír, kytaru, flétnu, zpívá, tančí… „Hudba je mým koníčkem i zaměstnáním. Skládám písně pro děti i dospělé. Pokud se podaří a někoho hudba potěší, povzbudí, pohladí nebo se jich skrze ni dotkne Bůh, potom mé snažení splnilo účel a jsem šťastná,“ píše na svých webových stránkách zpěvačka. Všichni jste srdečně zváni na „Večer chval s Danou Pechánkovou“!

Děti hostily seniory, senioři vyprávěli dětem

Děti ze 6. Základní školy v Sokolově upekly bábovku a meruňkový koláč na setkání se seniory, které si pozvaly do školy. Myšlenku sblížit děti a seniory při společném posezení vznikla u jejich paní učitelky Gabriely Wernerové.  Ta oslovila prostřednictvím své kamarádky Luboše Olaha, který přivedl šest dobrovolníků. Kluci upekli bábovku, děvčata koláč, společně pak přivítali příchozí, usadili je ke stolu, uvařili čaj a kávu a vyprávěli si o všedních i nevšedních věcech jak dětského, tak dospělého života. Zkrátka poznávání života z jeho začátků a dnů stáří. Při vzájemném představování se jedni o druhých dověděli spoustu zajímavých věcí, které jistě nezapadnou, ale budou ještě v příštích setkáních sloužit ke vzájemným rozhovorům. „Nejdojemnější chvilka nastala, když se jedna z dívek rozplakala nad životními osudy Vlasty Csingerové,“ vzpomíná na pěkné setkání další z účastnic Jolana Pačanová (na fotce nahoře). Hodina společně prožitá uběhla jako voda. Všichni se těší na příští setkání, které se uskuteční zase za 14 dní. Díky paní učitelce se mohly potkat dva „světy“ a na chvíli se jakoby zastavil čas. Díky dětem za pohostinnost a laskavost. Bohuslav Zámečník

Na romské bohoslužbě se bude slavit Večeře Páně

 

V sobotu 10. listopadu se koná na odpolední romské bohoslužbě v sokolovském sboru adventistů Večeře Páně. Bohoslužba začne tradičně ve 14 hodin písněmi, vyprávěním, kázáním a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Bohoslužbu bude uvádět Luboš Olah. Před odpolední bohoslužbou, po skončení té dopolední, se koná od 12.30 hodin členské shromáždění. Všichni jsou srdečně zváni!

Modlitební setkání bude v Sokolově

Modlitební týden církve adventistů pokračuje setkáním ve čtvrtek 8.11. u Musichových na Staré Ovčárně v Sokolově a v pátek 9.11. pod vedením kazatele Bohuslava Zámečníka v modlitebně adventistů na Šenvertu, vždy od 18 hodin. Modlitební týden byl zahájen na bohoslužbách v sobotu 3.11. Lidé se scházejí po rodinách, společně čtou Bibli a modlí se za potřeby vlastní i druhých. Na fotkách úterní setkání v Libavském Údolí u Kábrtových. Všichni jsou srdečně zváni!

Modlitební setkání bude v Libavském Údolí a v Lokti

Modlitební týden církve adventistů pokračuje setkáním v úterý 6.11. u Kábrtových v Libavském Údolí 46 a ve středu 7.11. u Jiřího Bauera v Lokti, v ulici Sportovní, vždy od 18 hodin. Modlitební týden byl zahájen na bohoslužbách v sobotu 3.11. Lidé se scházejí po rodinách, společně čtou Bibli a modlí se za potřeby vlastní i druhých. Na fotkách pondělní setkání ve sboru, které vedl Luboš Olah. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Obrazy jednoty

Pisatelé Bible používají nejrůznější obrazy, aby lépe objasnili, co je to jednota v Kristu. Co můžeme vyčíst z obrazu Božího chrámu, ke kterému jsou přirovnáni Ježíšovi učedníci? A jak rozumět podobenství o dobrém pastýři? Co je na Ježíši tak výjimečné? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Obrazy jednoty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 10.11. od 10.00 a 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.