O trpělivosti lidské a trpělivosti Boží

V pátek 19.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem zamyšlení bude pokračování tajemství jednoty v rozmanitosti, tentokrát o trpělivosti lidské a trpělivosti Boží. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Aby všichni byli jedno

Ježíš toužil po tom, aby jeho následovníci byli jednotní. Jak toho ale dosáhnout? Co Ježíš myslel tou jednotou? Jaký postoj by měli mít křesťané ke křesťanům z jiných církví? Co k tomu říká Ježíš a co myslel slovy: „Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit.“?
Rozhovor na téma dalšího úkolu „Aby všichni byli jedno“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 20.10. od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Církve oslaví společně sté výročí vzniku republiky

Plakát k vytištění je zde: Pozvánka_28._říjen

 

Běžec Jára se zúčastnil závodu Liberec Nature Run 2018

Maratónský běžec a člen sokolovského sboru Jaroslav Nový z Kynšperka nad Ohří děkuje kazateli církve adventistů Petru Pichovi a jeho rodině za vlídné přijetí a pohostinnost u nich doma v Liberci. Zúčastnil se zde v neděli 7. října běhu na 22 km pod názvem Liberec Nature Run 2018. Závod uběhl s časem 1:51:59 a obsadil s ním 85. místo z 850 běžců. Trasa vede například kolem přehrady, žulového lomu přes jizerské kopce. „Přestože jsem letos při závodu nešťastně upadl a zranil se na ruce i na noze, závod jsem doběhl,“ řekl spokojený a stále radostný Jára Nový, který reprezentuje tým USK Akademik z Chebu. Do Liberce přijel už v sobotu a i díky Pichovým, kde přespával, byl na závod dobře připravený.

V sobotu 20.10. bude jedna bohoslužba od 14 hodin

V sobotu 20. října se  v Sokolově na Šenvertu koná pouze odpolední bohoslužba od 14 hodin. Dopolední bohoslužba je zrušená z důvodu oslav třicetiletého výročí otevření modlitebny v Karlových Varech. Zájemci o dopolední bohoslužbu mohou tedy jet do nedalekých Karlových Varů, kde se začíná stejně jako v Sokolově v půl desáté. V Sokolově se ostatní mohou setkat od 14 hodin, kde se bude konat pravidelná bohoslužba s kázáním Božího slova Tomášem Kábrtem. Tématem společného čtení Bible a zamýšlení se nad jejími texty bude v tzv. sobotní škole „aby všichni byli jedno“. Děti mají v této době vlastní program. Po skončení bohoslužby po čtvrté hodině je pro účastníky připraveno pohoštění, tentokrát od Anny Rakašové. Všichni jsou srdečně zváni!

K modlitbám se sejdou lidé v Dolním Rychnově

Modlitební setkání se uskuteční u rodiny Bauerových v Dolním Rychnově, ulice U Hřiště 467, v úterý 16. října od 18 hodin. Všichni jsou srdečně zváni k přemýšlení o Božím slově v knize Genesis pod vedením Martina Lindtnera a k modlitbám za potřeby vlastní, ale i druhých.

Tomáš Kábrt bude v Lokti přednášet na téma odcizení

Rozpis služebností na 4. čtvrtletí 2018/ dopoledne

Tajemství jednoty v rozmanitosti

V pátek 12.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem zamyšlení bude tajemství jednoty v rozmanitosti. Všichni jsou srdečně zváni!

Bible pro dnešek: Příčiny nejednoty

Jak to, že lidé na počátku, potom izraelský národ a nakonec i církev nedokázali být soudržní? Jak je možné, že národ oddaný Bohu začal sloužit božstvům, jako je Aštoreta a Baal? A v jakém nebezpečí byla církev v prvním století a jaké nebezpečí nám hrozí dnes? Rozhovor na téma dalšího úkolu „Příčiny nejednoty“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a teolog Mikuláš Pavlík. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů v Kraslické 494/14 v Sokolově v sobotu 13.10. od 10:00 a od 14.30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.