Chvalte ho bubnem a tancem!

V pátek 23.2. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou ŽALMY, tentokrát 150. Všichni jsou srdečně zváni!

Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí,
chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost!
Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou,
chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou,
chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými!
Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Pozvánka na bohoslužbu, diskusi a film Hořící keř

únor 2018Součástí večera, který je věnovaný připomenutí 70 let výročí „Vítězného“ února 1948, bude od 18 hodin ve hřbitovní kapli ekumenická bohoslužba se vzpomínkou na oběti komunismu na Sokolovsku, od 19 hodin panelová diskuse na téma Dědictví komunismu v nás a od 20.30 hodin promítání filmu Hořící keř. Bohoslužbu povede katolický farář Petr Bauchner, mezi diskutujícími bude Robert Netuka, Jan Nedvěd, Tomáš Kábrt, Bohuslav Zámečník, Vladimír Rozhon, Mervin Tichý a další. Film Hořící keř – režie A. Holland – byl natočen na motivy skutečné události sebeupálení Jana Palacha a toho, co následovalo. Film získal celkem 11 Českých lvů. Účast na bohoslužbě i následném programu je vítaná.
Únor

Pozvání na cyklus večerů pro manželské páry

farnostKatolická farnost v Sokolově pořádá na faře v ulici J. K. Tyla 531/4 od středy 21. února každou středu od 18 hodin cyklus osmi večerů pro manželské páry, které chtějí povzbudit, upevnit či proměnit svůj vztah. Během večerů bude vedle přednášek prostor na to, aby spolu manželé (jednotlivě v párech) mluvili o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas. Setkání začíná lehkou večeří, příjemná hudba zajistí soukromí při diskusích.

Témata přednášek: Inventura manželství, naplňování vzájemných potřeb, efektivní komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, vyjadřování lásky, vztahy k rodičům, dobrý sex, čas pro sebe. Kurz respektuje soukromí páru, součástí není žádná skupinová diskuse, o svém vztahu nemusíte nikomu dalšímu nic říkat.

Na přednášky je třeba se předem přihlásit (farnostsokolov@seznam.cz, další informace Petr Bauchner, 608 656 556). Po prvním setkání je možné se rozhodnout, zda budete pokračovat. Každé setkání bude trvat dvě hodiny.

Chceš vědět, co jsi? Přijď do knihovny v Lokti.

loket_0218

V knihovně zazněly básně o lásce od Františka Bukvaje

knihovnaVe čtvrtek 15. února četli básně v Městské knihovně v Sokolově při příležitosti Národního týdne manželství ze sbírky Vyznání lásky od křesťanského básníka Františka Bukvaje husitský farář Lukáš Bujna a lékařka Michaela Lindtnerová. František Bukvaj je napsal své ženě jako poděkování za 50 let společného života. Na kytaru přednášející doprovázel na hudebně – poetickém večeru Martin Lindtner, kazatel církve adventistů. Více fotek i tři krátká videa B. Zámečníka jsou ZDE

Lukáš Bujna, jak sám vyjádřil, byl zvláště osloven touto básní:

V tvých očích spatřil jsem

Jako stůl bez chleba, bez vody džbán,
jak srdce bez lásky, bez slunce nebe,
tak bych byl na světě opuštěn, sám,
kdyby mi osud neposlal tebe. Více >

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků

V pátek 16.2. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou ŽALMY, tentokrát 1. Všichni jsou srdečně zváni!

Luboš Olah zve na romskou bohoslužbu do Slavkova

Horní_Slavkov_0218

Ve zdravém vztahu je potřeba láska, úcta a důvěra

Psycholog a člen sokolovského sboru Jiří Bauer byl při příležitosti Národního týdne manželství hostem v křesťanské televizi HopeTv. Zamýšlel se nad tématem hádek v manželství. Další díly jsou ke zhlédnutí na HopeTv.

Deset mýtů o manželství

Valentýn_0218Sokolovské církve se tradičně připojují k dalšímu ročníku Národního týdne manželství. Den po svatém Valentýnovi se koná v sokolovské knihovně hudebně – poetický večer a katolická farnost připravila cyklus osmi večerů pro manželské páry.

TISKOVÁ ZPRÁVA : Již dvanáctý ročník Národního týdne manželství, největší iniciativy na podporu manželství v ČR, ponese motto „Manželství bez mýtů“ a pokusí se odpovědět na nejvíce omílané mýty o manželství. Mnoho lidí má od manželství pod vlivem pop-kultury nebo rodinných tradic tak nerealistická očekávání, že by je nenaplnil ani ten nejdokonalejší partner. Některé z nich mohou poškodit naše manželství ještě dříve, než si řekneme své ANO. Zde je tedy několik nejrozšířenějších mýtů, s nimiž se můžeme setkat.

1. Ten, koho si vezmu, musí být ten dokonalý, dokonalá. Manželství je skvělým lékem pro ty, kdo si myslí, že jsou dokonalí a bez chyby. Kdosi řekl, že si vždycky vezmeme toho nepravého člověka. Více >

Kdo má uši, slyš…

M. ŽaludKázání Miloslava Žaluda na zahájení Aliančního týdne modliteb v lednu 2018

Pozdrav:  Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.

Tištěný materiál k aliančnímu týdnu modliteb začíná křesťanským vtipem: Baví se dva kazatelé a jeden povídá druhému: Můj sbor se stále více podobá Kristu. Ano? Je stále stejný – včera, dnes i navěky. A my rozumíme tomuto vtipu – naráží na duchovní strnulost, na absenci růstu našeho křesťanství nebo dokonce ztrátu sil. Alianční týden modliteb má být věnován obnově Kristovy církve, o jejíž potřebě nikdo ne pochybuje. Dozvuk Lutherovy reformace nám připomíná, že Ecclesia reformata, semper reformanda – církev reformovaná je církví stále se reformující. Secundum verbum dei.

Bezpochyby každý duchovní a každý zodpovědný věřící se vážně zabývá tímto problémem a hledá cesty, jak oživit a obnovit Kristovo společenství, ať se nazývá jakkoli. Zaručeně každý z nich by navrhl trochu jiné řešení a sledoval trochu jiné cíle. Nicméně dnes se můžeme sjednotit. Materiál k aliančnímu týdnu modliteb předkládá našemu společnému zamyšlení dva texty knihy Zjevení. První z nich nám předloží obraz samotného Krista a druhý text nás vyzve, abychom zpozorněli nad Kristovým dopisem křesťanům v největším maloasijském městě závěru prvního století, v Efezu.      Text ke čtení: Zj 1,9-20 Více >