Duchovní dar vždy souvisí s duchovním životem

Co to jsou duchovní dary? Je jeden dar, který mají všichni společný jako důkaz pokřtění Duchem? A má každý věřící nějaký dar Ducha? Rozumět této otázce je nanejvýš důležité. Můžeme být totiž křesťany, kteří své dary neznají, a proto nedělají ve společenství žádnou službu. A nebo dělají v církvi něco, co je vůbec netěší. Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Jiří Tomášek. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 25.2. od 9:30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Na modlitebním setkání se bude číst kniha Nehemjáš

Manželé HološoviManželé Hološovi zvou v úterý 21.2. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, na Březové, ulice Hlavní 358. Všichni jsou zváni k pokračování četby ze starozákonní knihy Nehemjáš a k modlitbám. Hlavní myšlenkou knihy Nehemjáš je obnova Božího lidu. Na fotce manželé Hološovi při oslavě zlaté svatby v roce 2012.

Na nové zemi nebude ani utrpení, ani smrt

přírodaV pátek 24.2. od 17.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Pokračuje 28-dílný cyklus poznávání Bible pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří se chtějí zapojit do diskuse a pomoci se orientovat v Bibli začátečníkům. Každý je srdečně zván a vítán ke studiu a také ke společnému zahájení soboty. Poslední téma celého cyklu je Nová země.

Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělávání ve své přítomnosti. Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam už nebude. Více >

Filmový klub uvede v pondělí 20. února film Mlčení

mlčeníSokolovské kino Alfa uvede v pondělí 20. února od 19.30 hodin mexicko-tchajwansko-americký historický dvouhodinový film Mlčení. Film režíroval Američan Martin Scorsese, který usiloval o natočení snímku plných 28 let. Patnáct let pracoval na scénáři, než byl se svým dílem spokojen. Později na projekt obtížně hledal peníze.

Mimořádné dílo proslulého režiséra je zasazené do Japonska 17. století. Portugalští misionáři se vydávají na klopotnou cestu. Jejich cílem je najít bývalého učitele, který se po mučení zřekl své víry. Kněží do Japonska přijíždějí v době, kdy je v zemi katolická víra zakázaná. Více >

Bohoslužbou dětí skončil Národní týden manželství

PepeVedoucí křesťanského domova církve adventistů a duchovní Radomír Jonczy zpíval, vyprávěl, kázal, hrál divadlo dětem v rámci Národního týdne manželství v Sokolově a v Karlových Varech od čtvrtka 16. do soboty 18. února. Ve čtvrtek vystoupil se svojí manželkou Vlastou v sokolovském sboru, kde společně zazpívali několik písní a povyprávěli o svém třicetiletém manželství. V pátek zazněla přednáška Radka Jonczyho v karlovarské modlitebně na téma Duchovní výchova v rodině a v sobotu kázal dospělým i dětem v Karlových Varech na společné bohoslužbě celého Karlovarského kraje.

Fotky z bohoslužby jsou ZDE , z koncertu v Sokolově ZDE. Videa níže. Více >

Nabízíme do pronájmu byt 3+1

Hledáme na službu církvi orientovanou rodinu, ochotnou přestěhovat se do Karlovarského kraje. Nabízíme k bydlení byt 3+1 (90m2) v 1. patře církevního domu v klidné části Sokolova. V bytě jsou potřebné opravy, které mohou být provedeny ve spolupráci s novými nájemníky a ovlivněny jejich konkrétními potřebami. Byt je volný ihned. Velmi vítaná je ochota nájemníků vypomoci se správcovstvím a úklidem domu. Cena nájmu dohodou. Sbor Sokolov.

Zájemci mohou volat na telefonní číslo Martina Lindtnera (736541998) nebo Aleny Novákové (728536446).

Pod vlivem Ducha svatého se stává člověk milující, radující…

V Bibli se hovoří o ovoci Ducha svatého. Co to je? Jaký je rozdíl mezi ovocem Ducha a dary Ducha? A co mohu udělat dnes pro to, aby se ovoce Ducha projevovalo v mém životě? Kdo jsme? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Jiří Tomášek. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v karlovarském sboru v sobotu 18.2. od 9:30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

V sobotu 18.2. bude společná bohoslužba zaměřená na děti

kostelV sobotu 18.2. se koná společná bohoslužba tří sborů – Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, tzv. okrskové shromáždění. Setkání se uskuteční v karlovarském sboru adventistů, v ulici Plzeňská 49. Bohoslužba bude zaměřená na rodinu, především děti. Začíná se v 9.30 hodin. Kázat bude vedoucí křesťanského domova církve adventistů a kazatel Radomír Jonczy z Prahy. Děti se můžou těšit na loutkové divadlo a zajímavý odpolední program v režii „skautů“ – Pathfinderu. V Sokolově se v tento den nekoná ani odpolední romská bohoslužba. Romové navštěvující sbor Sokolov se zúčastní společné dopolední, případně odpolední bohoslužby v Karlových Varech. Všichni jste srdečně zváni!

Zlo jednou skončí, jenom láska je věčná

sborV pátek 17.2. od 17.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Pokračuje 28-dílný cyklus poznávání Bible pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří se chtějí zapojit do diskuse a pomoci se orientovat v Bibli začátečníkům. Každý je srdečně zván a vítán ke studiu a také ke společnému zahájení soboty. Další téma je Tisíciletí a konec hříchu.

(Bible, Zjevení 20; Bible, 1. List Korintským 6:2-3; Bible, Jeremijáš 4:23-26; Bible, Zjevení 21:1-5; Bible, Malachiáš 4:1; Bible, Ezechiel 28:18-19)

Pravý sobotní odpočinek před námi

Tomáš Kábrt

Kázání Tomáše Kábrta v sobotu 11.2.2017

Židům 4:1-11

Máte rádi soboty? Proč? Po často úmorné všední práci v týdnu je sobota odpočinkem, občerstvením, povzbuzením… Je také setkáním s Bohem a jeho lidmi, příležitostí k přehodnocování, katarzi, očištění. Dnešní text z Listu Židům je většině lidí poněkud obtížně srozumitelný – to znamená, že nás zve do hloubky. List Židům je kázání, a tato 4. kapitola je kázání na text z Žalmu 95  – a já tu nyní mám kázání o Židům 4, takže uslyšíte kázání o kázání o Žalmu 95 – přečtěme si tedy společně ještě Žalm 95

Více >