Pán Bůh má cestu i k nepřátelskému člověku

Autorem listu Galatským je apoštol Pavel. Proč je někde zmiňován jako Pavel a jinde jako Saul? Proč jej Bůh zastavil právě takovým způsobem, jakým jej zastavil a co sledoval jeho slepotou? A jak velký krok udělal Pavel, když řekl, že obřízka pro pohany není důležitá? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Martin Turčan. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 1.7. od 10:00 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Úvodní slova k Listu Galatským z Nového zákona

Martin TurčanOd soboty 1. července do soboty 30. září se budou adventisté na celém světě zamýšlet nad biblickou novozákonní knihou apoštola Pavla List Galatským. Autorem pomocné příručky k této knize je Carl P. Cosaert, PhD., který přednáší Nový zákon a Dějiny raného křesťanství na Walla Walla University, College Place ve státě Washington. Příručku je možné si stáhnout na stránkách sobotniskola.casd.cz, případně zakoupit v každém sboru církve adventistů. Každý týden bude opět možnost zhlédnout čtvrthodinové zamyšlení k probíranému tématu na stránkách HopeTv.cz. Internetový pastor Jindřich Černohorský si pozval k rozhovoru tentokrát teologa, právníka původem z Bratislavy a současného studentského kazatele v Brně Martina Turčana (na fotce).

Zde je úvodní text Carla P. Cosaerta: Dne 31. října si celý křesťanský svět připomene pět set let od začátku protestantské reformace. Od chvíle, kdy Martin Luther, vedený Duchem svatým, přibil na vrata kostela ve Wittenbergu 95 tezí určených pro akademickou diskuzi, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Více >

Modlitební setkání bude ve sboru na Kraslické

V úterý 27.6. od 18.00 hodin se koná modlitební setkání se studiem Bible v modlitebně církve adventistů v Sokolově, Kraslická 494. Původně se mělo uskutečnit u Luboše Olaha v ulici Heyrovského, ale Olahovi malují a do úterý nestihnou mít byt připravený k návštěvám. Olahovi děkují za pochopení. Zváni jsou všichni!

Fotky a videa ze křtu Karla Větrovského

křestÚplně zaplněný kostel karlovarského sboru církve adventistů byl v neděli 25. června svědkem velmi radostné události. Ke křtu a vstupu do církve se rozhodl místní podnikatel Karel Větrovský, který přítomným velice poutavě a od srdce vyprávěl svou životní cestu k Bohu od dětství až do současnosti. Karla pokřtil jeho dlouholetý kamarád a kazatel církve Petr Staš, který jej před lety přivedl k Bohu. Karel srdečně poděkoval všem za podporu na jeho duchovní cestě. Petr Staš poděkoval naopak Karlovi za jeho rozhodnutí a omluvil se mu i Pánu Bohu za to, že tajně o Karlově hledání Boha pochyboval. „Dnes vidím, že Pán tě vedl a já byl spíše brzdou,“ vyznal pokorný Petr Staš.

Křest doprovodily krásné duchovní písně v podání řady přítomných zpěváků a hudebníků včetně Karlovy manželky Evy, která je členkou sboru. „Děkuji Evičce za to, že k Bohu vede i naše syny a přeji si, aby se i oni jednou rozhodli pro tuto smlouvu s Kristem,“ řekl ke svému křtu Karel Větrovský. Blahopřát mu přijeli přátelé z celé republiky, všichni po slavnosti setrvali v radostných rozhovorech u připraveného štědrého pohoštění. Křest Karla Větrovského – fotky zde, videa níže: Více >

Fotky a videa ze křtu čtyř dívek

křest ZuzkykřestV sobotu 24. června zažily desítky návštěvníků Horního rybníka u Jáchymova nevídanou podívanou. Čtyři mladé dívky – Zuzanka Chalupová, Terezka a Eliška Slowíkovy a Maruška Součková – učinily smlouvu veřejným křtem s Pánem Bohem. Při bohoslužbě u rybníka zazněly písně, oblíbené biblické texty křtěných děvčat, zamyšlení z Božího slova a modlitby. Křest ponořením uskutečnil kazatel Karlovarska a Sokolovska Martin Lindtner. Fotky ze křtu

  Více >

Dvakrát za sebou budou jen dopolední bohoslužby

V sobotu 24. června a v sobotu 1. července se v sokolovském sboru konají pouze dopolední bohoslužby od 9.30 hodin. Důvodem je křest Zuzanky Chalupové v rybníku nedaleko Jáchymova v sobotu 24. června od 16 hodin. První červencová sobota je pravidelnou společnou bohoslužbou (první sobota v měsíci). Děti i dospělí se budou během této bohoslužby loučit se školním rokem a modlit se o Boží ochranu v letních měsících, kdy děti jezdí na tábory apod. V sobotu 24. června bude dopoledne kázat Bohuslav Zámečník, v sobotu 1.7. Tomáš Kábrt. Všichni jsou srdečně zváni!

Nevidomí manželé Šintajovi potřebují naši pomoc

Janko a Markéta ŠintajoviDo sociálního projektu Tabita při sokolovském sboru adventistů vstupují od července nevidomí manželé Markéta a Jan Šintajovi. Janko Šintaj je hudebníkem odpoledních bohoslužeb, který se načas odstěhoval z Vřesové na Slovensko a po seznámení s Markétou se zase zase vrátil na Sokolovsko. O jejich zajímavém seznámení vyšel článek v únorovém sborovém časopisu Pěkná vyhlídka. Plnit jejich přání v rámci projektu Tabita, respektive pomáhat jim pár hodin týdně s nejrůznějšími záležitostmi podle jejich potřeb bude Michaela Kroková ze Sokolova. Manželé získali městský byt v Mánesově ulici v Sokolově, do kterého se v průběhu července přestěhují. V září čekají miminko. Oba pobírají pouze invalidní důchod, a tak budou mimo jiné potřebovaTabitat pomoci se zařízením bytu, který je prázdný. Prosíme tak veřejnost o pomoc. Pokud někdo z vás má nějaký zachovalý nábytek – židle, stůl, postele, skříň…., cokoli do prázdného bytu, případně pro miminko, a je ochoten darovat jej manželům Šintajovým, ať se ozve na telefonní číslo koordinátorky sociálního projektu Hany Kábrtové 733 380 259 (na fotce vpravo pracovnice Tabity – zprava Věra Krassová, Miluška Malíková, Věrka Grygarová, vlevo Hana Kábrtová a vedle ní uživatelka služby). Na projekt přispívá z restitučních peněz České sdružení Církve adventistů sedmého dne, město Sokolov, spolek Maranatha a další drobní dárci.

Pět lidí veřejně vyzná svou víru slavnostním křtem

Křest_(2)Křesťané prožijí společně s Pánem Bohem a všemi nebeskými bytostmi o víkendu 24. a 25. června nejkrásnější a nejradostnější událost. Pět lidí se rozhodlo k veřejnému vyznání své víry před Bohem i před lidmi a nechají se pokřtít ponořením do vody. Čtyři dívky – Marii Součkovou, Zuzanku Chalupovou a sestry Terezku a Elišku Slowíkovy bude křtít současný karlovarský a sokolovský kazatel Martin Lindtner vpozvanka_na_krest sobotu 24. června od 16 hodin v rybníku nedaleko Jáchymova (mapka přiložena dole). Jednoho muže – Karla Větrovského pokřtí v neděli 25. června od 14.30 hodin přímo v modlitebně církve v Karlových Varech, Plzeňské ulici, současný kazatel z Hradce Králové a předchůdce Martina Lindtnera v Karlovarském kraji Petr Staš. Petr Staš působil ve sborech Karlovarského kraje od roku 2003 do roku 2011. Ponoření do vody při křtu symbolizuje konec starého a začátek nového, čistého života s Kristem a jeho spravedlností. Všichni jsou k této slavnosti zváni!

Zájemci, kteří by se rádi zúčastnili křtu u Jáchymova a nemají, jak se tam dostat, mohou telefonovat M. Lindtnerovi na telefonní číslo 736541998. V případě většího zájmu bude vypraven autobus. Více >

Jsi pozván na večeři… Přijdeš, nebo se vymluvíš?

hostinaV pátek 23.6. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Nyní se probírají Ježíšova podobenství. V pátek 23.6. to budou podobenství o slavnostech a hostech. Každý je srdečně zván a vítán ke společným úvahám, rozhovorům, někdy i písním, ale také ke společnému zahájení přicházející soboty, dne Božího odpočinku.

Ježíš mu řekl: „Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.‘ Druhý řekl: ‚Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!‘ Více >

Organizační pokyny pro mladší přihlášené děti na Hadovku

ExodusDalší informace k táboru mladších dětí, který se uskuteční od 16. do 23. července na Hadovce, jsou zde: Druhý dopis_Hadovka_2017_-_ML

Potřebné dokumenty pro děti na tábor: 01_Posudek-o-zdravotni-zpusobilosti02_bezinfekčnost03_Souhlas_se_zpracováním