S Bohem si nejde hrát na schovávanou

Je Duch svatý Bohem? Jak si poradit s příběhem úmrtí Ananiáše a jeho ženy Safiry, kteří lhali Bohu? A je vůbec důležité vnímat Ducha svatého jako Boha? Otec, Syn a Duch mají jedno jméno. Co znamená ponořovat -křtít do jména? Co znamená, že v Božím Duchu se projevuje Boží moc? Je možné se modlit k Duchu svatému? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Jiří Tomášek. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 21.1. od 9:30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Nebezpečí zabezpečování

Tomáš Kábrt

Kázání Tomáše Kábrta v Sokolově 17.9.2016

Známý adventistický kazatel Alois Bárta říkával: „Není ve světě mráčku, ze kterého by do církve nepršelo“. Dnes žije církev uprostřed tak zvané konzumní společnosti. A podstatou konzumní společnosti, myšlení, ve kterém žijeme, je dosahování co největšího užitku s co nejmenším úsilím. Maximalizace zisku a pohodlí při minimalizaci nákladů a rizik. Pod tímto vlivem si dnes mnoho lidí v církvi představuje i Pána Boha jako nástroj pohodlné prosperity, blahobytu konzumního života, jako záchrannou síť, která má předejít všem problémům a nebezpečí života. Odpovídá tato představa Bohu, o kterém čteme v Bibli?

Více >

Soud obhajuje Boží spravedlnost

VzkriseniV pátek 20.1. od 17.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Pokračuje 28-dílný cyklus poznávání Bible pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří se chtějí zapojit do diskuse a pomoci se orientovat v Bibli začátečníkům. Každý je srdečně zván a vítán ke studiu a také ke společnému zahájení soboty. Další téma je Kristova služba v nebeské svatyni.

(Bible, List Židům 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16-17; Bible, Daniel 7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Bible, 4. Mojžíšova 14:34; Bible, Ezechiel 4:6; Bible, 3. Mojžíšova 16; Bible, Zjevení 14:6-7; 20:12; 14:12; 22:12)

V Lokti bude přednáška o Bibli pro začátečníky

loket0117

Lednová Pěkná vyhlídka s Hankou Polákovou

stranky-z-vyhlidka0117eMěsíčník sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší ve svém lednovém vydání rozhovor s Kynšperačkou Hankou Polákovou, novoroční pozdrav redakce, tip na novou knížku, pozvání k novoročním společným modlitbáma servis akcí sboru na leden a začátek února.

Časopis je ke stažení zde

Pozvání na setkávání k modlitbám za děti

V neděli 8. ledna byl v zahájen v modlitebně Bratrské jednoty baptistů v Sokolově každoroční Alianční týden modliteb. Jeho letošním tématem jsou děti. Další společná setkávání se uskuteční celý týden po rodinách. Všichni jsou srdečně zváni! Místa a časy setkávání jsou v kalendáři. Text ke společnému čtení je zde: 2017_atm_modlitebni-pruvodce

Každý člověk je milován Bohem

Jak Duch Svatý působí v našich životech? Co se můžeme naučit ze setkání Ježíše Krista a učitele Zákona Nikodéma? Co si představit pod pojmy „narození z Ducha“ a „narození z vody“? A proč se v našem nitru odehrává neustálý zápas a jak se dá žít z moci Ducha? Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Jiří Tomášek. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v sokolovském sboru v sobotu 14.1. od 9:30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Novoroční výzva k cestě spravedlivých

novorocni-bohosluzba-jaworkoviNávštěvníci novoroční bohoslužby na téma Quo vadis, homine? (Kam kráčíš, člověče?) v sobotu 7. ledna v sokolovském sboru adventistů si dle každoročního tradičního zvyku vylosovali záložky s biblickými verši na rok 2017 s osobním poselstvím do našich životů. Biblická slova pro rok 2017 za celý sbor vybral Jiří Bauer. Jsou z knihy Přísloví, 15. kapitoly, 6. verše: „Dům spravedlivého je rozsáhlou klenotnicí, kdežto z výtěžku svévolníkova vzejde rozvrat.“ Programem provázel Bohuslav Zámečník, který běh lidského života přirovnal ke čtyřem ročním obdobím s krásnými  obrazy a s písněmi dětí i dospělých pod vedením Hedy Bauerové.

Kazatel Martin Lindtner se zamýšlel nad starozákonním textem z 1. knihy Mojžíšovy 16, 7-9, kde je jedno ze tří míst v Bibli, v nichž se objevuje otázka Kam jdeš, člověče? „Kam jdeš, Hagar?“ ptá se Bůh otrokyně Hagar, která utíká před svojí paní Sáraj, odkud přichází a kam jde. Sáraj odpoví pouze na první část otázky, když říká: „Prchám od své paní Sáraje.“ Na druhou část otázky ji odpoví sám Bůh, když řekne: Více >

Tip na knihu: Vůle Boží – zbožná fráze?

vule-bozi-zbozna-fraze-2-vydaniV souvislosti s modlitebními týdny, které přicházejí v lednu, ať už se jedná o Alianční týden modliteb pořádaný Českou evangelikální aliancí, nebo Deset dnů v horní místnosti pořádaný Církví adventistů sedmého dne, je dobré připomenout, jak je důležité v životě každého z nás se ptát po Boží vůli. Sám Ježíš, když učil své učedníky se modlit, říká v nejznámější modlitbě: „…buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi…“. Co to ale znamená? Jak se vyhnout tomu, aby tato věta byla jen zbožnou frází? Pro každého takto hledajícího je tu kniha lékaře a kněze Ladislava Kubíčka s názvem Vůle Boží – zbožná fráze? Knížka není jeho životopisem. Pouze v ní na konkrétních událostech svého života dokumentuje, že je možné Boží vůli vždycky plnit a že se to také vyplatí. Sotva ji dopsal a podepsal autorskou smlouvu, byl 11. září 2004 zavražděn patnáctiletým chlapcem. „Pro to, aby člověk zaslechl hlas Boží, je asi podmínkou klid, ticho – což je v dnešní neklidné, hlučící době značný problém. Nemáme chvilku ticha. Všude hlučí ulice, rádio, tranzistor, mobil – žvaní novináři, politikové… a Bůh se nevnucuje. Prorok Elijáš to zažil, když se uchýlil do ústraní. V hluku bouře a větru hlas Hospodinův nebyl, ale uslyšel ho v jemném, tichém vánku. Proto je právě dnes tak důležitá modlitba, třebas jen chvilkové ztišení – a nevymlouvejme se moderním sloganem, že i naše práce je modlitbou.“ Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství a k zapůjčení je u manželů Pánkových.

Přečtěte si, co o knize napsal v roce 2004 psycholog a spisovatel Jaro Křivohlavý (na fotce níže): Více >

Spolek Pohlazení děkuje za podporu v roce 2016

Spolek Pohlazení děkuje všem ochotným lidem, kteří se ve 21. roce činnosti spolku opět zapojili do práce s dětmi. Také děkuje všem svým sponzorům, mezi největší v roce 2016 patří Město Sokolov, Církev adventistů sedmého dne, spolek adventistů – podnikatelů ASI-CS. Poděkování ale patří samozřejmě i všem drobným dárcům. Členové spolku Pohlazení podnikli s dětmi tento rok několik výletů, vzdělávacích akcí, vyslali téměř dvacet dětí na letní tábory, ale také je letos hodně podpořili ve škole (vybavení, kroužky apod.). Spolek zaměřuje svoji pomoc na práci ze sociálně znevýhodněnými dětmi a mládeží.