Jednomu z mých nepatrných bratří

Principy Božího království jsou pro dnešního člověka naprosto nepochopitelné. Ale Ježíš je žil a očekává to i od svých následovníků. Jak rozumět textům, že šťastný je ten, kdo je pronásledován a pomlouván a že je dobré dát svému nepříteli najíst a napít? Rozhovor na téma „Jednomu z mých nepatrných bratří“ vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 24.8. od 10 a od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.

Připravuje se další plavba po řece Ohři

Spolek Pohlazení pořádá v neděli 1. září společné splutí části řeky Ohře. Zájemci hlaste se na plakátku uvedeném telefonním čísle, případně na facebookových stránkách Agary Sokolov.

Na zahradě farní charity se bude hrát a zpívat

Pohlazení může i díky vám získat 85 tisíc korun od Nadace ČEZ

Spolek Pohlazení, který pečuje o děti, získal od Nadace ČEZ finanční příspěvek v maximální výši 85 tisíc korun. V maximální proto, že nyní záleží na lidech, zda tuto částku spolek obdrží celou, případně nižší. Projekt Pohlazení s názvem ZAPOJME DĚTI byl zařazen na webové stránky Nadace ČEZ pomahejpohybem.cz. Každý, kdo chce spolku pomoci peníze získat, si musí stáhnout do svého mobilu aplikaci EPP a potom při chůzi, jízdě na kole a dalších činnostech sbírat body, které je nakonec třeba přiřadit projektu. Pohlazení sbírá body od pátku 9. srpna a má jeden měsíc na získání maximální částky. Ze sokolovského sboru se zapojil Jaroslav Nový, který denně na kole i během sbírá stovky bodů. Díky jemu i všem ostatním za podporu!

V sobotu 17.8. bude v Sokolově pouze odpolední bohoslužba

V sobotu 17. srpna se koná v Sokolově pouze odpolední bohoslužba od 14 hodin. Lidé, kteří chtějí jít na bohoslužbu dopoledne od 9.30 hodin, mohou navštívit sbor adventistů v Karlových Varech. Všichni jsou srdečně zváni jak do Karlových varů, tak i do Sokolova od 14 hodin!

Pozvánka na víkend se spirituály a gospely v Silberbachu

Podzimní setkání mladých i starších lidí při nácviku duchovních písní – spirituálů a gospelů – s Afroameričankou Flois Knolle – Hicks, kterého se Sokolovští loni v hojném počtu zúčastnili, se bude opakovat i letos. Česko-německý workshop se bude tentokrát zabývat příběhem a dílem křesťanského etika Dietricha Bonhoeffera, jehož životní osud a dílo je známo jak v České republice, tak v Německu. Dietrich Bonhoeffer byl
nacisty popraven na konci 2. světové války v koncentračním táboře Flossenbürg, nedaleko sociální akademie „Haus Silberbach“, kde se bude stejně jako loni setkání konat, a to od večeře v 18 hodin v pátek 11. října do oběda v neděli 13. října. Hlavní organizátor René Milfait zve všechny zájemce o workshop na biblické téma „Kdo věří, ten neutíká“. Na programu je nácvik a zpěv spirituálů a gospelů,  úvod do textů spirituálů a gospelů a propojení s teologií osvobození, úvod do života a díla Dietricha Bonhoeffera, diskuze o etických a lidskoprávních aspektech osudu Dietricha Bonhoeffera a jejich spojitost s dnešní dobou, příprava a konání ekumenické bohoslužby. Víkend v Silberbachu stojí díky dotované ceně pouze 50 Eur na účastníka, přihlásit se je třeba do konce září. V ceně je ubytování a jídlo. Zde je přihláška: Letáček_GOSPEL_CZ

Partner workshopu je smíšený pěvecký sbor Chorus Egrensis, který má své sídlo v Aši. Sbor vede Alexandra Benešová, která bude po celou dobu působit jako odborná asistentka. Se svým smíšeným pěveckým sborem dosáhla velkého ocenění – hlavní ceny Euregia Egrensis za rok 2008.

Daniel Duda: Je možné převyprávět náš osobní příběh?

Slavkovští zaplnili při bohoslužbě obřadní síň domu kultury

Vedoucí romských bohoslužeb Luboš Olah, kazatel Bohuslav Zámečník a členka sokolovského sboru Hana Kábrtová připravili o víkendu 10. a 11. srpna dvě romské bohoslužby. V sobotu se tradičně konala v Sokolově na Šenvertu a v neděli v Horním Slavkově. Obě bohoslužby navštívilo hodně mladých lidí, ve Slavkově byla zaplněna všechna místa obřadní síně zdejšího „kulturáku“. Díky Lubošovi Olahovi za jejich pěkné vedení a spoustu písní, které zahrál a zazpíval společně se všemi návštěvníky. Bohuslav Zámečník se zamýšlel nad textem z Evangelia podle Jana 15, 1- 8: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.“ 

V Sokolově na Šenvertu bude další bohoslužba v sobotu 17. srpna od 14 hodin, v Horním Slavkově v neděli 25. srpna od 16 hodin v obřadní síni kulturního domu. Všichni jsou srdečně zváni.

Více >

Daniel Duda: Bible je příběh, ne soubor nařízení

Bible pro dnešek: Ježíš a lidé v nouzi

  Ježíš uzdravoval mnoho nemocných a pomáhal potřebným. Proč neosvobodil Jana Křtitele, kterého si nesmírně vážil? Jak rozpoznat člověka posedlého zlým duchem? A jsou takto postiženi někteří lidé i dnes? Proč se dnes nedějí prostřednictvím církve takové zázraky, jaké dělali první učedníci a Ježíš? A proč židé vykládali text z Izajáše 53. kapitoly na národ a ne na Mesiáše? Rozhovor na téma „Ježíš a lidé v nouzi“,vedli redaktor HopeTV Jindřich Černohorský a kazatel Vít Vurst. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni do modlitebny církve adventistů, Kraslická 494 v Sokolově v sobotu 17.8. od 14 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde, případně na webových stránkách sobotní školy.