Školní pěvecký sbor rozezpíval sokolovské sídliště Michal

Krásnou předvánoční atmosféru zažili návštěvníci koncertu před 6. Základní školou v Sokolově. Vystupoval zde školní pěvecký sbor při „Vánočním zpívání“. Na koncert dětí přišli také senioři ze sokolovského sboru adventistů, kteří se s několika dětmi pod vedením paní učitelky Gabriely Wernerové pravidelně u nich ve škole schází na pokec u čaje a zákusku, které děti samy připravují. „Zpívání bylo úžasné, celý program měl spád a výběr písní byl opravdu vydařený,“ vyjádřil radostně jeden z účastníků Bohuslav Zámečník. Někteří senioři se dokonce na přání dětí krátce seznámili s jejich rodiči. Přestože bylo trochu mokrého sněhu a tzv. vlezlá zima, setkání se uskutečnilo v dobré a laskavé náladě Vánoc. Díky paní učitelce Wernerové, která seniorům zajistila sezení v první řadě. Senioři a děti se v tomto roce potkají ještě jednou, a to 19. prosince, kde se domluví další termíny a program setkávání v příštím roce.

Srdečně zveme na bohoslužbu ve Slavkově

V sobotu 15. prosince bude společná Večeře Páně

V sobotu 15. prosince se koná v sokolovském sboru adventistů pravidelná společná bohoslužba dopoledních i odpoledních bohoslužeb. Bohoslužba začne tradičně v 9. 30 hodin písněmi, vyprávěním, pokračuje veřejnými rozhovory nad Biblí v tzv. sobotní škole a poté se bude konat obřad Večeře Páně, který povede kazatel Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Po bohoslužbě ve 14 hodin budou děti nacvičovat písně na novoroční bohoslužbu. Nácvik povede Martin Lindtner, Heda Bauerová a Luboš Olah.

Děti se setkaly na „potáborovce“, čeká je pečení cukroví

„Nejvíc se mi líbilo, že jsme byli v bazénu a jezdili na tobogánu, i když se mi pak trochu motala hlava,“ popsal svůj zážitek devítiletý David N., který se o víkendu 8. a 9. prosince zúčastnil tzv. potáborovky dětí, které byly v létě na táboře na Hadovce. Děti se setkaly na Šenvertu v prostorách sboru adventistů, kde také přespaly. Na programu bylo společné prohlížení fotek z tábora, hraní her, například „sardinek“, zpívání táborových i vánočních písniček a také večerní návštěva sokolovského bazénu. Setkání organizovali Martin Lindtner, Zuzka Chalupová a Jiří Bauer. Další akce dětí se koná v neděli 16. prosince. Sraz je ve 13.30 hodin u katolického kostela na Starém náměstí v Sokolově, odkud se společně s Věrou Krassovou vydají na prohlídku vánočních stromků v klášteře a odtud do sboru na Šenvert, kde budou pod vedením zkušených kuchařek péct cukroví. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Peníze z restitucí dává církev také na sociální projekty

České sdružení (ČS) Církve adventistů sedmého dne v Sokolově podpoří v roce 2019 částkou 100 tisíc korun sociální projekt sokolovského sboru Tabita aneb Plníme přání potřebným. Rozhodl tak výbor ČS na svém jednání v neděli 9. prosince. Projekt pomáhá dvěma cílovým skupinám – lidem s nízkými příjmy (studenti, důchodci, s nízkou mzdou apod.) a seniorům, nemocným, zdravotně či jinak handicapovaným. Lidé z první skupiny pomáhají za malý finanční obnos (1 000 až 3 000 Kč měsíčně podle počtu odpracovaných hodin) plnit přání lidem z druhé skupiny. V současné době se projektu účastní celkem 19 potřebných lidí z Karlovarského kraje. Koordinátorka projektu Hana Kábrtová se zúčastnila v listopadu setkání zájemců o grant ČS v pražském sboru adventistů (na fotce). České sdružení CASD získává peníze na sociální projekty od státu z restutičních peněz.

Spolek ASI-CS přispěje na činnost Pohlazení a Tabity

V pátek 7.12. a v sobotu 8.12. se zúčastnili dva zástupci sokolovského sboru a spolku Pohlazení – Hana a Tomáš Kábrtovi – 14. unijního setkání ASI-CS v prostorách hotelu Clarion v Olomouci. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia.

Správní rada ASI-CS schválila na svém zářijovém zasedání sokolovskému spolku Pohlazení a sokolovskému sboru adventistů – sociálnímu projektu Tabita aneb Plníme přání potřebným finanční příspěvek na jejich činnost v roce 2019. Tomáš Kábrt v Olomouci představil přítomným činnost spolku Pohlazení, Hana Kábrtová vysvětlila, co se skrývá pod sociálním projektem sboru Tabita. Na setkání se konala sbírka na více než deset schválených podporovaných projektů v Čechách a na Slovensku a jejich prezentace. Bylo potřeba vybrat celkem 942 tisíc korun a vybralo se 1 531 900 korun. ASI-CS podpoří Pohlazení částkou 50 tisíc korun a  Tabitu 20 tisíci korunami. Sokolovský sbor děkuje za podporu. Na setkání několikrát vystoupil s kázáním Shawn Boonstra pocházející z Britské Kolumbie v Kanadě. Mezi lety 2004 a 2010 pracoval jako ředitel kalifornské evangelizační satelitní stanice It Is Written.

Věřící ze Šenvertu zvou na vánoční bohoslužbu

Děti opět pohostily a potěšily sokolovské seniory

Děti ze 6. Základní školy v Sokolově se ve středu 5. prosince potřetí setkaly již se svými přáteli – sokolovskými seniory. Tentokrát pro ně děti s paní učitelkou Gabrielou Wernerovou připravily výborný nepečený dort z piškotů a muffiny. Tématem povídání byly Vánoce a příprava na školní zpívání, které se koná v úterý 11. prosince od 17 hodin a kam jsou senioři pozváni. Ti zase obdarovali děti mikulášskými dárečky a společně si prohlédli místní zoo koutek. Bohuslav Zámečník opět připravil dětem malé překvapení, když ve skořápce vlašského ořechu našly drobné hliníkové mince v hodnotě 10, 20 a 50 haléře, které dnes už neplatí. „Snažím se dětem trochu ukazovat historii,“ říkal Bohuslav Zámečník, který se se všemi ostatními těší na další setkání.

Děti budou nacvičovat písně do novoročního programu

Děti, které chtějí vystupovat v novoročním programu v sobotu 12. ledna, zve kazatel Martin Lindtner a zpěváci Heda Bauerová a Luboš Olah k nácviku písní. Uskuteční se ve sborovém domě adventistů na Šenvertu v Sokolově v sobotu 8. prosince od 17.30 hodin. Za hodinu poté začíná akce pro děti, které byly v létě na táboře na Hadovce s Martinem Lindtnerem a Zuzkou Chalupovou. Děti budou ve sboru přespávat a domů se vrátí v neděli.

Adventní zpívání církví v evangelickém kostele