V sobotu 21.10. bude první přednáška z cyklu „Já a Ty“

pozvánka

Šťastní jsou chudí v duchu

V pátek 20.10. od 18.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Tématem budou JEŽÍŠOVA BLAHOSLAVENSTVÍ, konkrétně „Blaze chudým…“. Všichni jsou srdečně zváni!

Moudří se poučí z chyb druhých…

Spolek ASI-CS podpoří tři sokolovské projekty

PohlazeníPředsedkyně zapsaného spolku adventistů ASI-CS Eva Kudrnová zve na každoroční setkání členů spolku, které se koná v Olomouci ve dnech 7. až 9. prosince 2017 v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36. Hlavním řečníkem setkání bude Daniel Duda, který je po dobu 12 let vedoucí oddělení výchovy na Trans-Evropské Divizi. Již tradičně bude možné vybrat si z nabídky široké škály pátečních seminářů, zhlédnout výstavní stánky, získat přehled o schválených projektech v příspěvkovém řízení, potěšit se kvalitním hudebním vystoupením a prožít bohatý program.

V neděli 24. 9. vybrali účastníci jednání Správní a Dozorčí rady ASI-CS z.s. projekty, které finančně podpoří v příspěvkovém řízení pro rok 2018. Mezi vybranými projekty byly i tři ze Sokolova. Šedesát tisíc dostane spolek Pohlazení (na fotce děti z Pohlazení s členkou Hanou Kábrtovou), třiceti tisíci přispějí na provoz romských bohoslužeb a dvacet tisíc dostane sociální projekt Tabita aneb Plníme přání potřebným. ASI-CS je dobrovolným spolkem fyzických osob členů Církve adventistů sedmého dne a právnických osob, které působí v České republice a v zahraničí, jejichž cílem je podporovat osoby, instituce, organizace v šíření evangelia. Sokolovský sbor děkuje za podporu.

Soutěž pro středoškoláky za pěkné ceny

soutěžCharita ČR pořádá pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií soutěž na téma „Člověk a jeho vztah k víře či náboženství“. Úkolem soutěžících je zpracovat příběh člověka o tom, jak se víra či náboženství projevují v jeho životě, a to dvěma možnými způsoby: a) připravit video v maximálním rozsahu 10 minut, b) napsat text s fotografiemi v minimálním rozsahu 2 a maximálním rozsahu 4 normostrany.
Může to být příběh o sobě samém, ale také o někom jiném. Odborná porota složená ze zástupců Charity ČR, učitelů a osobností z uměleckého prostředí zvolí vítěze soutěže. Kritériem hodnocení bude originalita myšlenky i zpracování, sdělovací hodnota (zpracované informace), kvalita zpracování, dodržení tématu zadání. Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne do 22. prosince 2017. Hlavní cenou je poukázka na nákup elektroniky v hodnotě 3 000 Kč (1. místo), 1 500 Kč (2. místo) nebo 500 Kč (3. místo), poukázka na fotografické služby (tisk fotografií aj.) od Centra FotoŠkoda a naučná kniha od knihkupectví Neoluxor.  Více >

V sobotu 21.10. se budou v Plzni vzdělávat laičtí kazatelé

martin-lindtnerCírkev adventistů pořádá ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem vzdělávací seminář pro laické kazatele Českého sdružení církve s názvem „Kázání pro život“. Celkem se v západočeském okrsku uskuteční čtyři setkání. První se koná v sobotu 21. října od 9 hodin v kostele Evangelické církve metodistické na Bolevecké návsi 2016/2 v Plzni, odkud se v poledne účastníci přesunou do Kulturního volnočasového a křesťanského centra (KVK) na Skvrňanech, Malesická 10. Dopoledne bude přednášet karlovarský kazatel Martin Lindtner (na fotce) na téma „Proč kázat?“, odpoledne představí biblický pracovník Tomáš Kábrt ze Sokolova internetové zdroje vhodné k přípravě kázání, analýzu kázání na adventistických sborech provede tachovský kazatel Miroslav Bísek, uvažovat o tom, komu kázat, budou kazatelé Jan Mráček z Klatov a Jan Libotovský z Plzně a o biblických výzvách a povolání ke kázání promluví plzeňský kazatel Václav Vondrášek. Odpolední program skončí do 18 hodin. Semináře se zúčastní všichni přihlášení. Pokud má zájem ještě někdo jiný, může se obrátit na Jana Libotovského, který je koordinátorem semináře.  Telefonní číslo je 731 119 257, email libotovskyjan@seznam.cz. V průběhu dne bude zajištěno jednoduché stravování a nápoje. Více informací je zde: Vzdělávání_laic.kazatelů_ČS_-_západ_1.setkání

Nyní je možné žádat o grant z církve i od města Sokolova

TabitaSokolovský sbor chce i v roce 2018 plnit přání potřebným v rámci sociálního projektu Tabita. Počtvrté se proto přihlásil o grant Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne, jehož účelem je pomoci zkvalitnit život sociálně a zdravotně potřebných osob, zejména seniorů a osob se specifickými potřebami ve sborech adventistů a v místech, kde církev a její členové působí. Částka uvolněná pro rok 2018 je 850 000,- Kč. Finanční prostředky pocházejí z majetkového vyrovnání s církvemi. Loni z tohoto fondu získal projekt 150 tisíc korun. Žádost o grant se podává elektronicky na předepsaném formuláři nejpozději 6. 11. 2017. Více informací pro další žadatele je zde: FOND PODPORY.

Ve stejné době je možné také požádat o finance v grantovém řízení města Sokolova. Lhůta pro podání žádostí o příspěvek na celoroční činnost roku 2017 a o příspěvek na jednotlivou akci konanou v prvním čtvrtletí roku 2017 začíná běžet 16. 10. 2017 a končí dnem 15. 11. 2017. Sociální projekt sokolovského sboru mohl být v roce 2017 realizován i díky finanční podpoře města Sokolova, které přispělo na projekt částkou 50 tisíc korun. Více >

Narodit se znovu? Jak?

Loket_1017

Říjnová Vyhlídka o křtech a trpících

Stránky z Vyhlídka1017eŘíjnové vydání měsíčníku sokolovského sboru církve adventistů Pěkná vyhlídka přináší zprávu ze zářijového křtu tří romských sourozenců, ze sborové svatby Ferkových, rozhovor s Janem Ferencem žijícím v Sokolově bez domova, kázání předsedy církve v Česku a na Slovensku Mikuláše Pavlíka z jeho návštěvy v Sokolově „O trpícím se nediskutuje“ a přehled akcí sboru na říjen s výhledem do konce roku.

Časopis je ke stažení zde

Modlitební setkání bude u Milušky Malíkové

Miluška Malíková zve v úterý 17.10. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se v restauraci Mlsná zátoka v Sokolově naproti Perle (dříve Vagabund). Všichni jsou zváni k četbě knihy Genesis (1. Mojžíšova) ze Starého zákona a k modlitbám. Modlitební setkání vede kazatel Martin Lindtner.