Bible pro dnešek: Rozhořčený Elíhú

Co znamená text: „Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“? A co se z toho můžeme dnes naučit? Elíhú, který naslouchal tomu, jak argumentovali jeho přátelé, byl jako na trní. Co mu tak vadilo? A je Bůh dokonalý, když podle některých stvořil nedokonalého anděla cheruba?
Rozhovor na tato témata vedou redaktor Hope TV a internetový pastor Jindřich Černohorský a teolog Jiří Beneš. Neslyšící si mohou k výkladu pustit titulky. K moderované diskusi na toto téma jste zváni na bohoslužbu v karlovarském sboru v sobotu 3.12. od 9:30 hodin. Každý je srdečně vítán! Všechny videopozvánky jsou zde.

Potěšující zpráva o konci světa

Poslední přednáška ze série duchovního Pavla Šimka z Prahy „Proč nezkusit víru?“ se koná v karlovarském sboru církve adventistů (Plzeňská 49) v sobotu 3.12. od 17 hodin. Šesté setkání má název „Apokalypsa“ s podtitulem Potěšující zpráva o konci světa. Hostem večera bude Tomáš Kábrt.

Pátá přednáška na téma „Zákon lásky“ se ve Varech konala v sobotu 26.11. Můžete si ji pustit ze záznamu z pražského sboru Bethany ze dne 11.11.2015.
Více >

Kdo vlastně je ta Ellen Gould Whiteová?

egw1899V pátek 2.12. od 17.30 hodin se koná v modlitebně církve adventistů na Kraslické 494/14 pravidelné setkání nad Biblí s Hanou a Tomášem Kábrtovými. Pokračuje 28-dílný cyklus poznávání Bible pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří se chtějí zapojit do diskuse a pomoci se orientovat v Bibli začátečníkům. Každý je srdečně zván a vítán ke studiu a také ke společnému zahájení soboty. Další téma je Dar proroctví.

Jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví. Tento dar je příznačný pro církev ostatku a projevil se v díle E. G. Whiteové. Spisy této služebnice Páně jsou trvalým a významným ukazatelem k pravdě, jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením i napomenutím. Jasně též potvrzují, že Písmo je měřítkem, kterým je třeba posuzovat každé učení i každou zkušenost. (Bible, Joel 2:28-29; Bible, Skutky apoštolů 2:14-21; Bible, List Židům 1:1-3; Bible, Zjevení 12:17; 19:10)

Luboš Olah s dětmi zpíval o Ježíši v Dolních Nivách

vanocni-stromO stále živém Ježíši a jeho úžasné milosti zpíval Luboš Olah s dětmi při zahájení Adventu rozsvícením vánočního stromu v Dolních Nivách. Zde jsou fotky ze slavnosti, která se konala v sobotu 26. listopadu: Dolní Nivy. K předvánoční náladě přispěla také celá řada koled.

Více >

Slavnostní bohoslužba se vzkládáním rukou

V kostele karlovarského sboru Církve adventistů sedmého dne na slavnostní bohoslužbě 26. listopadu byl za účasti vedení církve pověřen do plné kazatelské služby pastor sborů Cheb, Sokolov a Karlovy Vary Martin Lindtner, a to vzkládáním rukou přítomných ordinovaných kazatelů. Předseda Česko-Slovenské unie církve promluvil na téma z Bible, Janova evangelia 21:15-17 o trojím Ježíšově pověření učedníka Petra k pastýřské slubě v církvi trojí otázkou „Miluješ mne?“.  Poté, co se třikrát ujistil o Petrově lásce, vyzval jej Ježíš k tomu, aby se stejnou láskou sloužil v církvi všem lidem, za které na kříži zemřel. Členové a přátelé všech tří sborů zazpívali a zahráli písně, krásným dárkem synovi a jeho rodině – hudebním přednesem – přispěla také maminka Martina Hana Lindtnerová. Více na fotkách a videích:  Fotky z ordinace Martina Lindtnera

Více >

Pozvánka do sokolovské knihovny

pozvanka

U Zámečníkových se koná modlitební setkání

nehemiah1Manželé Zámečníkovi zvou v úterý 29.11. od 18.00 hodin na modlitební setkání. Uskuteční se u nich doma, v Atletické 2221 v Sokolově. Všichni jsou zváni k pokračování četby ze starozákonní knihy Nehemiáš pod vedením kazatele Martina Lindtnera a k modlitbám. Hlavní myšlenkou knihy Nehemiáš je obnova Božího lidu.

Dokonalost Božího Desatera je v lásce

Pátá a zároveň předposlední přednáška ze série duchovního Pavla Šimka z Prahy „Proč nezkusit víru?“ se koná v karlovarském sboru církve adventistů (Plzeňská 49) v sobotu 26.11. od 17 hodin. Páté setkání má název „Zákon lásky“ s podtitulem Dokonalost Božího Desatera je v lásce.

Čtvrtá přednáška na téma „Zachráněný pro věčnost“ se ve Varech konala v sobotu 19.11. Můžete si ji pustit ze záznamu z pražského sboru Bethany ze dne 9.11.2015.
Více >

Pozor! V Sokolově není v sobotu 26.11. žádná bohoslužba

Bohoslužba v sokolovském sboru se v sobotu 26. listopadu nekoná. V Karlových Varech se uskuteční společná slavnostní bohoslužba všech tří sborů – Sokolov, Cheb a Karlovy Vary, na které bude ordinován k plné kazatelské službě pastor Martin Lindtner. Všichni jsou srdečně zváni!

Martin Lindtner bude ordinován k plné kazatelské službě

valentýnV sobotu 26. listopadu se koná ve sboru adventistů v Karlových Varech slavnostní bohoslužba, při které bude za přítomnosti předsedy Česko – Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne Mikuláše Pavlíka a dalších ordinovaných kazatelů ordinován (vysvěcen) modlitbou a vkládáním rukou k plné kazatelské službě kazatel Martin Lindtner. Ten má v současné době na starosti tři sbory – Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. V Sokolově se tento den nebude konat žádná bohoslužba.

martin-lindtnerMartin Lindtner se přistěhoval z Brna do západních Čech, do Karlových Varů, v roce 2013. Předtím vystudoval hru na klasickou kytaru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a teologii na Teologickém semináři církve adventistů v Sázavě. Před příchodem do Varů absolvoval nástupní kazatelskou praxi ve sborech Brno – Olomoucká, Vyškov a skupince ve Slavkově u Brna. Před vstupem do kazatelské práce pracoval jako hudebník a učitel hudby. Se spolužáky kytaristy z JAMU založili Brněnské kytarové kvarteto BRNKK a několik let koncertovali po České republice. Je osm let ženatý, jeho manželka Michaela je lékařka. Spolu vychovávají čtyřletého syna Honzíka a dvouletou dceru Marušku (na fotce nahoře je vlevo celá rodinka společně s manželi Bujnovými při svátku zamilovaných v Sokolově).